Zapraszamy na spotkanie

W związku z informacjami pojawiającymi się od wczoraj w portalach społecznościowych i serwisie niezależna.pl dot. dotacji i zleceń otrzymywanych od Urzędu miasta st. Warszawy przez organizacje pozarządowe, z którymi jesteśmy związani, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem (np. mających pytania lub wątpliwości dotyczące procedur, na podstawie których je otrzymaliśmy lub sugerujących, że doszło w tym przypadku do jakiś nieprawidłowości) na spotkanie informacyjne, na którym będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa uwagi i pytania.

Spotkajmy się w najbliższą środę (26 października) o godz. 17.00 na I piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, ul Bracka 25 w Warszawie.

Nie chcemy tego czynić w przestrzeni internetu, bo mamy wrażenie, że dominująca tam forma i ton wypowiedzi nie sprzyjają wyjaśnieniu poszczególnych kwestii. Dlatego zapraszamy do spokojnej, rzeczowej rozmowy twarzą w twarz. Nie mamy nic do ukrycia. Publikowane informacje pochodzą z publicznie dostępnych od lat rejestru umów i księgi dotacji Urzędu m.st. Warszawy, a pojawiające się do tej pory insynuacje warto skonfrontować z faktami. Temu właśnie ma służyć spotkanie, na które szczerze zapraszamy.

Zofia Komorowska, wiceprezeska zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Kuba Wygnański, prezes zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Katarzyna Sadło, prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Henryk Wujec, przewodniczący Rady Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Magdalena Klaus, prezeska zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Joanna Krasnodębska, dyrektorka Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych Boris

Witold Monkiewicz, wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej