Ludzie stoczni

Stocznia to zespół około czterdziestu osób – umiejących ze sobą współpracować i uzupełniających się umiejętnościami. Mamy zróżnicowane kompetencje, wiedzę, zainteresowania, a także własne poglądy na różne kwestie. Są wśród nas między innymi socjologowie, politolodzy, historycy, kulturoznawcy, ekonomiści, psycholożka, geolożka i geografka.