Innowacje społeczne

innowacje społeczne spotkanie innowatorów

Wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia. Dlatego samodzielnie, lub pomagając innym, szukamy, dopracowujemy i sprawdzamy w praktyce nowatorskie rozwiązania, czyli innowacje społeczne.

Staramy się na różne sposoby promować samo pojęcie „innowacji społecznych”, wprowadzając je do debaty publicznej i proponując wypracowane w Stoczni jego rozumienie. Wspieramy także osoby i instytucje pracujące nad swoimi innowacyjnymi pomysłami. Staramy się pomagać w generowaniu takich idei, ich dopracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu.

Realizujemy także własne działania, które prowadzą do powstawania innowacyjnych metod, rozwiązań, narzędzi i przedmiotów pomocnych w rozwiązywaniu społecznych problemów.

Czym się zajmujemy?

Szukamy

Poszukujemy jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne i służących naprawie choćby małego wycinka rzeczywistości.

Wspieramy

Wspieramy rozwiązania, wspólnie z pomysłodawcami szukamy najlepszych sposobów odpowiedzi na dany problem oraz warunków, w jakich rozwiązania będą miały szansę wzrosnąć i skutecznie zadziałać.

Sieciujemy

Sieciujemy osoby i podmioty działające w tym obszarze, m.in. innowatorów i innowatorki, podmioty prowadzące inkubatory innowacji społecznych.

Upowszechniamy

Upowszechniamy i włączamy do praktyki innowacji społecznych, które podczas testu sprawdzą się najlepiej.