Partycypacja obywatelska

Najlepsze decyzje są wynikiem otwartej rozmowy. Dlatego stwarzamy mieszkańcom i mieszkankom możliwość udziału w dyskusjach nad ważnymi dla nich sprawami i wpływania na podejmowane decyzje.

Edukujemy młodzież i zachęcamy do współdecydowania, choćby poprzez budżet szkolny. Zależy nam także, by osoby zajmujące się włączaniem społecznym w sprawy publiczne miały szansę uczyć się od siebie i wymieniać doświadczeniami.

Prowadzimy serwis internetowy poświęcony tematyce partycypacji obywatelskiej: www.partycypacjaobywatelska.pl.

Czym się zajmujemy?

konsultacje społeczne

Braliśmy udział w wypracowaniu standardów dla procesów konsultacji społecznych. Teraz wspieramy procesy partycypacyjne na różnych szczeblach oraz prowadzimy konsultacje społeczne.

narady i panele obywatelskie

Opracowaliśmy i przetestowaliśmy metody prowadzenia rozmów na ważne społecznie tematy i zachęcamy do prowadzenia dialogu w oparciu o te narzędzia.

prowadzimy portal o partycypacji

wysłuchania publiczne

Inicjujemy i organizujemy wysłuchania publiczne na temat kluczowych tematów dla Polski.