Koordynatorki: Maria Jagaciak, Katarzyna Pawłowska

Muzeum Wspólne. Narada obywatelska artystek i artystów

Wspieramy warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) w przygotowaniu i przeprowadzeniu narady obywatelskiej dla stołecznych artystów i artystek tworzących sztukę współczesną.

Narada obywatelska w MSN to pierwszy proces deliberacyjny w Polsce przeprowadzony w instytucji kultury. Jej założeniem jest włączenie stołecznych artystów i artystek do współdecydowania o ofercie Muzeum dla tego grona. Może ono przyjąć różną formę, np. konkretnych projektów, zmian prawnych lub długofalowych polityk. Zadaniem pracowników i pracowniczek Stoczni jest przygotowanie merytoryczne narady, czyli: procesu rekrutacji, tworzenia scenariuszy spotkań, zapewnienia udziału ekspertów i ekspertek, poprowadzenia narady i jej podsumowanie.

Co się wydarzy?

  • Wiosną ruszyły przygotowania, związane z opracowaniem definicji grupy biorącej udział w procesie i opracowaniem komunikacji.
  • Oficjalnie proces rozpoczyna się w czerwcu. Zainauguruje go otwarty nabór do narady, skierowany do wszystkich aktywnych artystów i artystek tworzących sztukę współczesną i mieszkających w stolicy. Następnie, w procesie losowania opartego o zestaw kryteriów (m.in. wiek, pozycja na rynku artystycznym, rodzaj podejmowanych działań twórczych), zostanie wyłoniona 20-osobowa, różnorodna grupa. 
  • We wrześniu wylosowana grupa odbędzie trzy spotkania warsztatowe, aby zdobyć wiedzę na temat obecnego stanu pola sztuki i możliwych rozwiązań, porozmawiać o nich, zaproponować własne propozycje, oraz – na ostatnim spotkaniu – przegłosować te, które najlepiej odpowiadają na potrzeby warszawskiego środowiska artystycznego.
  • Wnioski z narady zostaną przedstawione w listopadzie podczas wydarzenia podsumowującego naradę.
Czas trwania: marzec – listopad 2024
Koordynatorka projektu: Maria Jagaciak, Katarzyna Pawłowska
Zespół po stronie Stoczni: Maria Adamowicz, Magda Geringer-Nurczyńska, Łucja Krzyżanowska, Rafał Rudnicki, Julia Zasacka

Projekt finansowany ze środków Muzeum Sztuki Nowoczesnej.