Nasza oferta

Od ponad 15 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, edukujemy, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania diagnostyczne i programy grantowe.

Oprócz działalności statutowej prowadzimy również działalność komercyjną, z której zyski przeznaczamy w całości na realizację celów statutowych fundacji. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarcze.

Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie:

Badania
i doradztwo

poznaj efekty
 • prowadzimy badania wpływu społecznego
 • wykonujemy ilościowe i jakościowe badania społeczne
 • wizualizujemy złożone dane i wyniki badań w formie przyjaznych baz danych, interaktywnych raportów oraz prezentacji
 • realizujemy badania ewaluacyjne, przygotowujemy i konsultujemy plany ewaluacji
 • wspieramy procesy podejmowania decyzji dotyczących nowych rozwiązań i pomagamy udoskonalić istniejące już programy

Programy
grantowe

zobacz nasze programy
 • wspieramy w tworzeniu programów grantowych wpisujących się w potrzeby i misję instytucji, organizacji czy firmy
 • przeprowadzamy organizację przez cały proces grantowy
 • opracowujemy modele logiczne i pełną dokumentację programu
 • zapewniamy bieżącą obsługę oraz ewaluację

Procesy
partycypacyjne

sprawdź w czym pomogliśmy
 • wspieramy w projektowaniu oraz realizacji procesów partycypacyjnych i dialogowych
 • prowadzimy konsultacje społeczne
 • moderujemy spotkania i warsztaty, facylitujemy dialog
 • doradzamy i szkolimy w obszarze zaangażowania obywateli i obywatelek

„Stocznia przygotowała na zlecenie Orange kompleksową analizę dotyczącą szeroko rozumianego wpływu działań firmy w Polsce. Dzięki współpracy pozyskaliśmy wiele ciekawych danych dotyczących oceny programów społecznych, działań ekologicznych czy biznesowych, które posłużyły do modyfikacji istniejących działań i zaplanowania nowych aktywności."

Monika Kulik
Ekspertka ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu Orange Polska

„Zespół Stoczni to kreatywne osoby z dużym doświadczeniem badawczym i praktycznym. Działają według najwyższych standardów, poszukują innowacyjnych rozwiązań, korzystając zarówno z autorskich narzędzi, jak i ze światowego dorobku w zakresie badań i analiz. Działają bardzo refleksyjnie, zadają właściwe pytania i dążą do realnej zmiany społecznej."

Magdalena Pękacka
Dyrektorka Forum Darczyńców

„Dzięki Stoczni ostatecznie zrozumieliśmy, jak działa nasza organizacja i w jakie relacje z otoczeniem wchodzi. Ich wiedza i doświadczenie pozwoliło nam wspólnie wypracować program monitoringu i ewaluacji naszych działań, który uczynił nas organizacją wiarygodną i transparentną. Byliśmy otoczeni rzetelnym wsparciem, którego efekty znacznie przekroczyły zakładane ramy."

Dariusz Jachimowicz
Członek zarządu. Dyrektor ds. rozwoju Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Kontakt

Jan Herbst
Jan Herbst
Dyrektor ds. jakości badań
Adam Chabiera
Kierownik ds. programów grantowych
Maria Perchuć-Żółtowska
Maria Perchuć-Żółtowska
Dyrektorka ds. partycypacji obywatelskiej