Nasza oferta

Od ponad 12 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, edukujemy, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania diagnostyczne i programy grantowe.

Oprócz działalności statutowej prowadzimy również działalność komercyjną, z której zyski przeznaczamy w całości na realizację celów statutowych fundacji. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarcze.

Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie:

Badania
i doradztwo

poznaj efekty
 • prowadzimy badania wpływu społecznego
 • wykonujemy ilościowe i jakościowe badania społeczne
 • wizualizujemy złożone dane i wyniki badań w formie przyjaznych baz danych, interaktywnych raportów oraz prezentacji
 • realizujemy badania ewaluacyjne, przygotowujemy i konsultujemy plany ewaluacji
 • wspieramy procesy podejmowania decyzji dotyczących nowych rozwiązań i pomagamy udoskonalić istniejące już programy

Programy
grantowe

zobacz nasze programy
 • wspieramy w tworzeniu programów grantowych wpisujących się w potrzeby i misję instytucji, organizacji czy firmy
 • przeprowadzamy organizację przez cały proces grantowy
 • opracowujemy modele logiczne i pełną dokumentację programu
 • zapewniamy bieżącą obsługę oraz ewaluację

Procesy
partycypacyjne

sprawdź w czym pomogliśmy
 • wspieramy w projektowaniu oraz realizacji procesów partycypacyjnych i dialogowych
 • prowadzimy konsultacje społeczne
 • moderujemy spotkania i warsztaty, facylitujemy dialog
 • doradzamy i szkolimy w obszarze zaangażowania obywateli i obywatelek

„Stocznia przygotowała na zlecenie Orange kompleksową analizę dotyczącą szeroko rozumianego wpływu działań firmy w Polsce. Dzięki współpracy pozyskaliśmy wiele ciekawych danych dotyczących oceny programów społecznych, działań ekologicznych czy biznesowych, które posłużyły do modyfikacji istniejących działań i zaplanowania nowych aktywności."

Monika Kulik
Ekspertka ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu Orange Polska

„Zespół Stoczni to kreatywne osoby z dużym doświadczeniem badawczym i praktycznym. Działają według najwyższych standardów, poszukują innowacyjnych rozwiązań, korzystając zarówno z autorskich narzędzi, jak i ze światowego dorobku w zakresie badań i analiz. Działają bardzo refleksyjnie, zadają właściwe pytania i dążą do realnej zmiany społecznej."

Magdalena Pękacka
Dyrektorka Forum Darczyńców

„Dzięki Stoczni ostatecznie zrozumieliśmy, jak działa nasza organizacja i w jakie relacje z otoczeniem wchodzi. Ich wiedza i doświadczenie pozwoliło nam wspólnie wypracować program monitoringu i ewaluacji naszych działań, który uczynił nas organizacją wiarygodną i transparentną. Byliśmy otoczeni rzetelnym wsparciem, którego efekty znacznie przekroczyły zakładane ramy."

Dariusz Jachimowicz
Członek zarządu. Dyrektor ds. rozwoju Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Kontakt

Łucja Krzyżanowska
Łucja Krzyżanowska
Dyrektorka ds. badań i doradztwa

[email protected]
tel. 22 100 55 90, 501 829 442

Adam Chabiera
Kierownik ds. programów grantowych
Maria Perchuć-Żółtowska
Maria Perchuć-Żółtowska
Dyrektorka ds. partycypacji obywatelskiej