Debiuty w partycypacji

Koordynator: Marcin Górecki

Debiuty w partycypacji

„Debiuty w partycypacji” to program pozwalający organizacji pozarządowej zaplanować przy wsparciu mentora/mentorki działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości. Do udziału w nim zapraszamy organizacje, które stawiają swoje pierwsze kroki w obszarze partycypacji obywatelskiej oraz włączania mieszkańców i mieszkanek lub wręcz dopiero o tym myślą.

Na czym polega program?

W programie, pod czujnym okiem naszych ekspertów/ek, przeprowadzamy przez cały proces partycypacyjny te organizacje, które chcą budować przestrzeń do dialogu i merytorycznej rozmowy. Finansujemy także zaplanowane wspólnie lokalne działanie partycypacyjne.

W styczniu 2024 roku zakończyła się I edycja programu, w której wsparliśmy 30 organizacji. Najciekawsze historie debiutantów i debiutantek możecie znaleźć na tej stronie. Wiosną 2024 roku zostanie zakończony nabór do II edycji.

W programie wspieramy organizacje merytorycznie i finansowo, poprzez m.in.:

  • pomoc w zaplanowaniu i zorganizowaniu lokalnego procesu partycypacyjnego (np. konsultacji społecznych, akcji informacyjnych, itp.),
  • indywidualne konsultacje z mentorem/ką, którzy wesprą organizację w diagnozie lokalnej sytuacji,
  • przekazanie dotacji w wysokości 5 tys zł na przeprowadzenie wybranego procesu/działania partycypacyjnego,
  • informację zwrotną (opinię ekspercką) na temat realizacji działania (co poszło gładko, a o co należy zadbać mocniej w przyszłości),
  • udział w spotkaniach sieciująco-szkoleniowych, aby poznać się z innymi organizacjami i wzmocnić działania instytucjonalne oraz webinarach szkoleniowych (II edycja)
  • bon szkoleniowo-rozwojowy o wartości 2 tys zł na wzmocnienie swojej organizacji jako instytucji.

Wszystkie aktualne informacje dostępne są na stronie programu.

 

Czas trwania: październik 2022 – październik 2024 r.
Koordynator projektu: Marcin Górecki
Zespół po stronie Stoczni: Maria Perchuć-Żółtowska

 

Program „Debiuty w partycypacji” realizowany jest w partnerstwie z German Marshall Fund.

Środki finansowe pochodzą z programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID.