Koordynatorka: Katarzyna Pawłowska

Bez lania wody

Kontynuujemy nasze działania z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zainicjowane projektami „Bez lania wody. Narady gminne w remizach OSP” oraz „Bez lania wody – OSP i społeczności lokalne na straży zasobów wodnych”, których celem było przygotowanie grupy strażaków i strażaczek do organizacji narad gminnych o wodzie i wsparcie ich w podjęciu innych działań wzmacniających mądre gospodarowanie wodami na poziomie lokalnym.

W naszym bieżącym projekcie chcemy dalej wspierać ochotników i ochotniczki w kolejnych miejscach w Polsce, jak i – szerzej – ogólnokrajową sieć OSP. 

Planujemy dalej popularyzować formułę narady gminnej o wodzie. Zaprosimy grupę co najmniej 25 osób z kolejnych OSP z całej Polski do organizacji narad, zapewniając im przeszkolenie oraz wsparcie merytoryczne i finansowe.

Przeprowadzimy również analizę ogólnokrajowej struktury OSP pod kątem jej potencjału w kontekście działań na rzecz klimatu (i szerzej: ochrony środowiska) realizowanych w podobnym duchu jak narady o wodzie, czyli z włączaniem do działania społeczności lokalnych. W tym celu postaramy się m.in. zebrać najlepsze polskie i międzynarodowe praktyki w tym zakresie oraz wskazówki strategiczne dla kierownictwa ZOSP RP i pojedynczych OSP. Wnioski podsumujemy w raporcie i będziemy upowszechnić wśród strażaków i strażaczek w całej Polsce. 

Projekt ponownie realizujemy we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Fundacją Sendzimira. Patronat medialny nad projekt sprawuje pismo „Strażak”.

Czas trwania: marzec 2024 – luty 2025
Koordynator projektu: Katarzyna Pawłowska
Zespół po stronie Stoczni: Agata Bluj, Marcin Górecki

 

Projekt jest wspierany przez European Climate Foundation.