Koordynatorka projektu: Katarzyna Pawłowska

Bez lania wody. Narady gminne w remizach OSP

We współpracy z Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Fundacją Sendzimira i Fundacją Hektary Dla Natury, zrealizowaliśmy pilotażowy projekt, którego celem było przeprowadzenie cyklu narad gminnych o tym, jak mądrze gospodarować zasobami wodnymi.

Narady to otwarte spotkania umożliwiające mieszkankom i mieszkańcom wspólną, merytoryczną rozmowę na ważną dla ich społeczności kwestię. Pozwalają na zebranie doświadczeń i poglądów o konkretnym problemie od osób biorących w niej udział  – to rozmowa, której częścią może być też wypracowanie rozwiązań i zaplanowanie dalszych działań.
Wierzymy, że w Polsce jest wiele spraw zasługujących na obywatelską refleksję i troskę, które powinny stanowić podstawę dla przygotowanych rozwiązań. W pilotażu sprawdzaliśmy, czy sieć OSP pokrywająca cały kraj, może być oparciem dla regularnie odbywających się lokalnych rozmów o ważnych sprawach. Jedną z takich spraw jest na pewno kwestia wody i związanych z nią problemów – susz, podtopień, jej dostępności i jakości.

Na początku projektu wraz z naszymi partnerami merytorycznymi opracowaliśmy przewodnik i scenariusz narady. Następnie przeszkoliliśmy grupę 24 strażaków, którzy przy naszym wsparciu przeprowadzili spotkania o wodzie w swoich społecznościach. W ramach pilotażu odbyło się łącznie 16 narad gminnych o wodzie, w których udział wzięło kilkaset osób.

 

Czas trwania: sierpień – grudzień 2023 
Koordynator projektu: Katarzyna Pawłowska
Zespół po stronie Stoczni: Agata Bluj

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Sendzimira, Fundacją Hektary Dla Natury i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.