Koordynatorka projektu: Katarzyna Pawłowska

Bez lania wody – OSP i społeczności lokalne na straży zasobów wodnych

Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce dysponują imponującym potencjałem: angażują ponad 650 tys. osób w ponad 16 tys. swoich stowarzyszeń na terenie całego kraju. W ich szeregach działają osoby, które poza udziałem w akcjach ratowniczych skutecznie działają na rzecz swoich społeczności i cieszą się ich dużym, niesłabnącym zaufaniem. Organizują i zabezpieczają rozmaite wydarzenia, prowadzą zbiórki pomocowe i podejmują wiele innych inicjatyw. W ramach naszego projektu sprawdzamy, czy OSP mogą stać się lokalnymi ośrodkami zmiany, włączającymi społeczność do rozmowy na ważne tematy oraz angażującymi do wspólnego szukania i wdrażania najlepszych rozwiązań.
Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych przez nas w ramach projektu „Bez lania wody. Narady gminne w remizach OSP”, którego celem jest przeprowadzenie cyklu narad lokalnych o tym, jak mądrze gospodarować zasobami wodnymi w gminie. Realizujemy go we współpracy z Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Fundacją Sendzimira z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
W ramach projektu uruchomimy miniprogram grantowy na działania lokalne dotyczące zrównoważonego gospodarowania wodą inicjowane przez OSP. Zorganizujemy też spotkanie dla strażaków i strażaczek, którzy zorganizowali już narady gminne o wodzie w swoich gminach. Jego celem będzie wymiana doświadczeń oraz wspólna ewaluacja formuły narad. Chcemy ponadto upowszechnić tę formułę wśród organizacji zajmujących się ochroną zasobów wodnych w Polsce oraz w samym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W realizacji działań ponownie wspierać nas będzie Fundacja Sendzimira, a do grona parterów dołącza również Fundacja Hektary Dla Natury.

 

Czas trwania: listopad 2023 – kwiecień 2024
Koordynatorka projektu: Katarzyna Pawłowska
Zespół po stronie Stoczni Agata Bluj

 

Projekt jest wspierany przez European Climate Foundation.