Koordynatorka projektu: Katarzyna Pawłowska

Bez lania wody – OSP i społeczności lokalne na straży zasobów wodnych

Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce dysponują imponującym potencjałem: angażują ponad 650 tys. osób w ponad 16 tys. swoich stowarzyszeń na terenie całego kraju. W ich szeregach działają osoby, które poza udziałem w akcjach ratowniczych skutecznie działają na rzecz swoich społeczności i cieszą się ich dużym, niesłabnącym zaufaniem. Organizują i zabezpieczają rozmaite wydarzenia, prowadzą zbiórki pomocowe i podejmują wiele innych inicjatyw. W ramach naszego projektu wspieraliśmy wybrane OSP w angażowaniu mieszkańców i mieszkanek ich gmin do wspólnych aktywności na rzecz mądrego gospodarowania wodą.
Nasze działania były kontynuacją projektu „Bez lania wody. Narady gminne w remizach OSP”, w którym zaprosiliśmy grupę strażaków i strażaczek do zorganizowania tzw. narad gminnych o wodzie, czyli lokalnych rozmów m.in. o tym, jak w lokalnej skali można chronić się przed suszą i podtopieniami czy walczyć z zanieczyszczeniem wód. W realizacji działań ponownie wspierali nas partnerzy: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Fundacja Sendzimira i Fundacja Zdrowa Rzeka (dawniej: Fundacja Hektary Dla Natury).
W ramach projektu uruchomiliśmy miniprogram grantowy na działania lokalne inicjowane przez OSP dotyczące zrównoważonego gospodarowania wodą. Zorganizowaliśmy też spotkanie dla strażaków i strażaczek, którzy przeprowadzili narady gminne o wodzie w swoich społecznościach. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, wspólna ewaluacja formuły narad oraz podniesienie kompetencji w dziedzinie promowania działań społecznych OSP i zdobywania środków na ich realizację. Realizując projekt, skupiliśmy się również na upowszechnianiu formuły narad wśród organizacji zajmujących się partycypacją obywatelską, ochroną środowiska i kwestiami klimatycznymi oraz w samym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wydaliśmy również opracowany wcześniej przewodnik dla organizatorów narad.

 

Czas trwania: listopad 2023 – kwiecień 2024
Koordynatorka projektu: Katarzyna Pawłowska
Zespół po stronie Stoczni Agata Bluj

 

Projekt wspierany był przez European Climate Foundation.