Wydział partycypacji

Koordynatorka projektu: Maria Belina Brzozowska

Wydział partycypacji

Program „Wydział partycypacji” to oferta wsparcia w zakresie budowania potencjału doświadczonych organizacji pozarządowych i rozwoju ich działań prowadzonych w obszarze partycypacji obywatelskiej.

Na czym polega program?

„Wydział partycypacji” to dwuetapowy program, którego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych działających w obszarze partycypacji obywatelskiej – zarówno w zakresie funkcjonowania samej organizacji, jak i prowadzenia przez nią działań partycypacyjnych. 

Pierwszy etap obejmuje działania sieciująco-szkoleniowe (m.in. z zakresu zarządzania finansami i zespołem, komunikacji), drugi – daje możliwość aplikowania o grant na rozwój działań partycypacyjnych organizacji i jej rozpoznawalności w tym zakresie. 

W ramach programu wspieramy organizacje merytorycznie i finansowo, m.in. poprzez:

  • organizację trzech dwudniowych zjazdów szkoleniowo-sieciujących w Warszawie dla 1–2 osób z organizacji,
  • dostosowanie programu i ekspertów/ek do potrzeb organizacji zakwalifikowanych do programu,
  • możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami/kami,
  • przekazanie grantu w wysokości do 11 tys. zł na rozwój działań partycypacyjnych organizacji i jej rozpoznawalności w tym zakresie.

Poza wzmocnieniem kompetencji uczestników i uczestniczek „Wydział partycypacji” jest również po to, żeby poprzez komponent sieciujący umożliwić praktykom i praktyczkom partycypacji wymianę doświadczeń i rozmowę o tym, jak widzą współcześnie partycypację w Polsce, jej przyszłość i to, w którą stronę powinna się rozwijać.

W programie zaplanowane są dwa nabory:

  • pierwszy, skierowany do organizacji, które posiadają wieloletnie (co najmniej 5-letnie) doświadczenie w prowadzeniu i rozwijaniu aktywności społecznej, w szczególności partycypacji obywatelskiej w Polsce (lipiec–wrzesień 2023),
  • drugi, dla organizacji, które mają krótsze (co najmniej 2-letnie) doświadczenie w obszarze partycypacji obywatelskiej i chciałaby rozwijać się w tym obszarze (początek 2024).

Więcej informacje można znaleźć na stronie programu.

 

Czas trwania: styczeń 2023 r. – grudzień 2024 r.
Koordynator projektu: Maria Belina Brzozowska
Zespół po stronie Stoczni: Marcin Górecki, Maria Perchuć-Żółtowska

 

„Wydział partycypacji” jest częścią projektu PROTEUS koordynowanego przez Transatlantic Foundation realizowanego w ramach programu EU Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). PROTEUS zajmuje się wyzwaniami stojącymi przed społeczeństwem obywatelskim, takimi jak: upadek demokracji, polaryzacja społeczeństwa i polityczna autokratyzacja, które osłabiają funkcjonowanie i witalność społeczeństwa obywatelskiego w ośmiu krajach Europy Środkowej: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw obywatelskich, a także wzmocnienie pozycji działaczy społecznych, tak aby byli w stanie chronić, promować i podnosić świadomość europejskich wartości i praw podstawowych oraz praw UE obywateli zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Program dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.