Szukamy członków komisji rekrutacyjnej

Niedługo kończy się pierwszy nabór do Inkubatora pomysłów, w ramach którego będziemy wspierać rozwój innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych. W związku z tym szukamy osób, które chciałyby pomóc w ocenianiu pomysłów i wyborze tych, które zaprosimy do Inkubatora.

Szukamy 2 osób, które wesprą nas swoją wiedzą i doświadczeniem i na podejmą się:

  • wstępnej indywidualnej oceny merytorycznej maksymalnie 30 pomysłów na innowacje społeczne w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych
  • udziału w rozmowach rekrutacyjnych z pomysłodawcami innowacji społecznych, które odbędą się w Warszawie, w wymiarze minimum 4 godzin zegarowych, podczas 1 lub większej liczby posiedzeń komisji rekrutacyjnej;
  • ostatecznej indywidualnej oceny merytorycznej przez pomysłów na innowacje społeczne po rozmowach rekrutacyjnych z ich autorami
  • udziału w posiedzeniu komisji rekrutacyjnej, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku w Gdyni w trakcie którego sformułowane zostaną ostateczne rekomendacje do co pomysłodawców, którzy zostaną zaproszeni do pracy w ramach 1. naboru do inkubatora pomysłów.

Na zgłoszenia czekamy do 14 listopada.

Więcej informacji o naszych oczekiwaniach i sposobie składania ofert znajduje się w załączonych poniżej opisie zamówienia i w załącznikach. Ogłoszenie znajduje się także w Bazie konkurencyjności.

Opis zamówienia
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Oświadczenie
Załącznik nr 3. Formularz zgłoszenia pomysłu na innowacje
Załącznik nr 4. Kryteria oceny pomysłów