Wyniki tegorocznej edycji stypendiów PhDo

Znamy już wyniki czwartej edycji Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich PhDo. W tym roku zmieniliśmy jego formułę.

Otrzymaliśmy ok 60 zgłoszeń, spośród których na podstawie lektury przesłanych dokumentów oraz spotkań z doktorantami Komisja stypendialna wybrała dwie osoby:

  • Natalię Królikowską, która w ramach swojego doktoratu bada gatunek błotniaka łąkowego. Zebrane przez nią dane i wnioski pomogą Towarzystwu Przyrodniczemu „Bocian” w prowadzeniu działań chroniących ten gatunek
  • Mariusza Olczyka, który tworzy tyflomapy używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Jak wyglądają tyflomapy można zobaczyć tu: http://tyflomapy.pl

Program stypendialny PhDo jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i Stoczni.

fot. Wikipedia.org oraz tyflomapy.pl