Seminarium „Kręta droga innowacji społecznych”

Prawdziwie długa droga wiedzie od pierwotnych pomysłów i intuicji mówiących, że coś da się urządzić inaczej, do momentu, gdy w nielicznych przypadkach okaże się, że mieliśmy rację. O tym, jak mogą wyglądać kolejne jej etapy i jak się na nie przygotować, chcemy rozmawiać w ramach seminarium, które odbędzie się 23 marca 2017 r. (czwartek) w Warszawie w godz. 10.00-16.00.

Bardzo serdecznie na nie zapraszamy!

Co się będzie działo?

Dla nas, i zapewne dla wszystkich adresatów tego zaproszenia, jasne jest, że w ostatnich kilku latach w Polsce coraz więcej się mówi o innowacjach społecznych. Co i rusz słyszymy, że ktoś coś innowacyjnego i społecznego zarazem wymyśla, testuje, wdraża, skaluje, ale też szuka, wspiera w rozwoju, finansuje, sprawdza, waliduje itd. Wzrosła też gwałtownie liczba instytucji i miejsc, które uruchomiono na rzecz innowacji, w tym innowacji społecznych. Tworzy je zarówno sektor publiczny, środowiska akademickie, sektor prywatny, a także organizacje pozarządowe.

Dużo się już też mówiło i pisało o naturze innowacji społecznych, sporo jest definicji i sporo rozmów wokół nich. Rzadko jednak lub zgoła prawie nigdy nie rozmawialiśmy o tym, jaki jest “cykl życia” innowacji społecznych. A to wydaje nam się ważne i to jeszcze zanim niemal wszystko co świeże i jakoś społeczne zaczniemy nazywać innowacjami społecznymi. Tym bardziej, że tym właśnie grożą mody na nowe pojęcia…

Pomyśleliśmy więc w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” (nazwa nie jest bynajmniej przypadkowa), że warto się spotkać w gronie zainteresowanych osób i instytucji by wspólnie przemyśleć w polskich warunkach tzw. spiralę innowacji społecznych, o której kilka lat temu pisali m.in. autorzy “Open book of social innovation”.

W trakcie seminarium będziemy razem szukać odpowiedzi m.in. na pytania:

  • Jakie są etapy w rozwoju innowacji społecznych?
  • Dlaczego ważne jest ich odróżnianie?
  • Jakie narzędzia i metody warto stosować na każdym z tych etapów?
  • Czy zauważalna jest jakaś specyfika w rozwoju innowacji społecznych w Polsce?

Spotkanie będzie miało dyskusyjno-warsztatowy charakter.

Najpierw zaprosimy Państwa do wspólnej rozmowy o wszystkich etapach (rzecz jasna, na początku je przedstawimy w nieco autorskiej formule – zrobi to Kuba Wygnański ze Stoczni, a potem razem przedyskutujemy), a później przyjrzymy się dokładniej dwóm wybranym przykładom innowacji, które pojawiły się w Polsce. Na końcu zaprosimy Państwa na krótkie warsztaty, na których głębiej porozmawiamy o wybranych czterech etapach (częściowo też pokażemy i wspólnie przećwiczymy kilka narzędzi):

  • diagnozowaniu potrzeb
  • generowaniu wstępnych pomysłów i propozycji
  • tworzeniu prototypów
  • skalowaniu sprawdzonych rozwiązań

Do kogo w sposób szczególny kierujemy nasze zaproszenie?

Do udziału w seminarium zapraszamy osoby zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań, praktyków, teoretyków, myślicieli, krytyków. Intencją przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie wiedzy “od organizatorów” do uczestników ale także (może przede wszystkim) wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami. Innowacje rodzą się prawie zawsze na “szwach” łączących różne środowiska i perspektywy – chcemy uprawdopodobnić to, że do takiego zbliżenia dojdzie.

Termin i miejsce spotkania

Seminarium odbędzie się w czwartek 23 marca w godzinach 10.00-16.00

Spotkamy się w przestrzeni Marzycieli i Rzemieślników. Domu Innowacji Społecznych w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25, w samym sercu Warszawy http://marzycieleirzemieslnicy.pl

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line do dnia 21 marca do godz. 14.00

W przypadku uczestników spoza Warszawy, możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży na spotkanie.

Więcej informacji

Zofia Komorowska ([email protected], 22 100 55 91)

Seminarium  jest jednym z elementów projektu „Innowacje na ludzką miarę”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska Sp. z o.o.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb