Equality Rebooted

Trwa kolejna edycja Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne, który w tym roku odbywa się pod hasłem Equality Rebooted. Komisja Europejska przyzna 3 nagrody po 50 tys. euro autorom najlepszych pomysłów na zmniejszenie nierówności cyfrowych. Zgłoszenia można wysyłać do 7 kwietnia.

Konkurs, który nosi imię portugalskiego polityka i innowatora społecznego Diogo Vasconselosa prowadzony jest corocznie od 2012 r. i za każdym razem dedykowany jest innemu wyzwaniu dotyczącemu Europy.

Stocznia jest członkiem konsorcjum, które wspiera Komisję Europejską w organizacji tego przedsięwzięcia. Naszymi partnerami są NESTA, Fundacja Kennisland, sieć Impact Hub oraz Matter&Co.

Skąd tegoroczny temat?

Europejskie społeczeństwa podlegają gwałtownym zmianom związanym z rozwojem technologii. Trendy takie jak digitalizacja i automatyzacja wpływają na tempo i sposób w jaki żyjemy, zmieniają rynek pracy i gospodarkę. Firmy działające w oparciu o rozwiązania cyfrowe, sektory kreatywne, oraz usługi skoncentrowane na wiedzy stanowią coraz większą cześć gospodarki. Nisko technologiczne, oparte na pracy fizycznej sektory i zawody są zagrożone. Przepaść pomiędzy tymi dwoma grupami nieustannie się powiększa: osobami posiadającymi kompetencje i umiejącymi korzystać z osiągnięć technologicznych oraz tymi, którzy nie mają do nich dostępu.

Przepaść ta znajduje odzwierciedlenie w rosnących nierównościach dochodowych. W miarę jak coraz większe zyski trafiają do niewielkiej grupy beneficjentów można zaobserwować stagnację płacową, spadek bądź utratę miejsc pracy.

Czego szukamy?

Celem konkursu jest „reaktywacja” równości poprzez zainspirowanie Europejczyków do zaproponowania świeżego podejścia do zagadnień takich jak wykluczenie cyfrowe, polityka spójności, ekonomia współpracy i rozwijanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Poszukujemy inspirujących pomysłów – małych i dużych, od osób pochodzących z wszystkich części Europy, które wierzą w budowanie prawdziwie inkluzywnej gospodarki i jak najlepsze wykorzystanie technologii do zmniejszenia luki w naszym społeczeństwie.

Pomysły mogą dotyczyć (choć nie muszą być ograniczone jedynie do):

  • nowych technologii i modeli biznesowych, które są w stanie uczynić ekonomię cyfrową bardziej inkluzywną lub wykorzystać nowe modele współpracy do zredukowania nierówności;
  • innowacji, które zachęcają osoby zagrożone nierównościami do pełnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej i czerpania z niej zysków poprzez zatrudnienie;
  • inicjatyw, które pomagają wyposażyć osoby zagrożone wykluczeniem z rynku pracy w odpowiednie umiejętności;
  • rozwiązań, które chronią i wspierają nisko opłacanych i nisko wykwalikowanych pracowników na rozwijającym i zmieniającym się rynku pracy.

Jak aplikować?

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy oraz organizacje działające na terenie Unii Europejskiej lub w krajach biorących udział w programie Horyzont 2020.

Aplikować można w każdym z 24 języków UE.

Wystarczy do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00 wypełnić krótki formularz znajdujący się na stronie konkursu.

Zgłoszenia będą oceniane pod kątem trzech kryteriów: innowacyjność, wpływ (impact) oraz trwałość i skalowalność (sustainability and scale).

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonionych zostanie 30 półfinalistów, którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Akademii Innowacji Społecznych organizowanej w tym roku w Madrycie, gdzie będą mogli rozwijać i dopracowywać swoje pomysły z pomocą m.in. specjalistów ds. komunikacji, modeli finansowania, przedsiębiorczości społecznej. Następnie międzynarodowe jury wyłoni 10 finalistów, którzy będą mieli szansę zaprezentować swoje projekty podczas gali wręczenia nagród w Brukseli w październiku 2017 r. Najlepiej ocenione trzy pomysły otrzymają nagrody w wysokości 50 tys. euro każdy.

Wszystkie informacje na temat konkursu i procedury aplikowania można znaleźć na stronie: http://eusic.challengeprizecentre.org.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Mają Durlik z naszego zespołu, która koordynuje nasze działania w tym przedsięwzięciu.