Podsumowanie seminarium o innowacjach

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem seminarium „Kręte drogi innowacji społecznych”, które zorganizowaliśmy 23 marca w Marzycielach i Rzemieślnikach.

Na stronie innowacjespoleczne.org.pl umieściliśmy już krótkie podsumowanie przebiegu spotkania, prezentacje wykorzystywane w jego trakcie oraz przydatne, naszym zdaniem, materiały dodatkowe.

Z podsumowaniem można zapoznać się tutaj.