Przestrzeń dla partycypacji – zaproszenie dla gmin

Trwa uzupełniający nabór gmin, które chciałyby wziąć udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” i otrzymać wsparcie merytoryczne oraz finansowe na prowadzenie konsultacji dokumentów planistycznych – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium.

Pracujemy już z prawie 20 gminami z całej Polski. Klikając >> tutaj można zobaczyć, jak wyglądają wspierane przez nas konsultacje.

Zainteresowane gminy prosimy o wypełnienie krótkiego formularza na stronie: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/.

Więcej informacji udzielają Maria Perchuć-Żółtowska [email protected], lub Maria Jagaciak ([email protected]) tel. (22) 100 55 94.