Stypendia doktoranckie „PhDo”

Ruszyła nowa edycja konkursu, w wyniku którego przyznane zostaną naukowe stypendia doktoranckie “PhDo”.

Szukamy doktorantów i doktorantek, których praca naukowa odpowiada na potrzebę lub rozwiązuje problem konkretnej organizacji pozarządowej. Stypendium ma na celu zachęcenie do kontynuowania nauki na poziomie III stopnia, wzbogacania wiedzy przy jednoczesnym aktywnym uczestnictwie w praktycznych działaniach społecznych.

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, fundatorem stypendiów jest PAFW, a administratorem Programu – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Roczne stypendium w Programie wynosi 18 000 zł.

Wszystkich doktorantów i doktorantki, których praca naukowa ma aplikacyjny charakter, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem stypendium dostępnym tutaj.

Uwaga: aplikując o stypendium, kandydat/kandydatka musi mieć poparcie konkretnej organizacji, zainteresowanej wynikami jego doktoratu!

Wnioski o stypendium można wysyłać poprzez aplikację on-line do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do 19 października 2017 r. Do 24 października 2017 r. należy przekazać do Fundacji wydrukowane wnioski wraz z załącznikami.

Więcej informacji o konkursie i sposobie aplikowania znajduje się tutaj.