Zgłoś pomysł

Do 25 października trwa nabór do Inkubatora pomysłów, czyli przedsięwzięcia, w ramach którego szukamy i wspieramy w rozwoju nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób zależnych i ich opiekunów. Chcemy wspólnie pomóc osobom, które ze względu na stan zdrowia, zaawansowany wiek lub niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Osobom i instytucjom, które zgłoszą najciekawsze nowatorskie pomysły pomożemy w ich dopracowaniu oraz przekażemy grant na przeprowadzenie pilotażu.

Inkubator pomysłów prowadzimy wspólnie z miastem stołecznym Warszawa, miastem Gdynia oraz firmą Ecorys.

Szczegółowe informacje o tym, jakich pomysłów poszukujemy w ramach Inkubatora pomysłów oraz jakie wsparcie merytoryczne i finansowe oferujemy ich autorom, znajdują się na stronie: http://www.innowacjespoleczne.org.pl/inkubator-pomyslow.

W ramach 3. naboru skupiamy się w sposób szczególny na poszukiwaniach konkretnych rozwiązań (usług, narzędzi/produktów, sposobów działania itd.) w następujących sześciu tematach priorytetowych:

  • przeciwdziałanie osamotnieniu osób korzystających z usług opiekuńczych lub łagodzące jego skutki,
  • wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku przy niewielkich nakładach finansowych,
  • czasowe odciążenie opiekunów osób zależnych i radzenie sobie ze związanym z tym obciążeniem emocjonalnym,
  • rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które pozwoliłyby im na wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z dziećmi w swoim środowisku,
  • umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się na rynku pracy przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do systematycznego leczenia i terapii,
  • budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Oczywiście jest też możliwość aplikowania do Inkubatora z pomysłami odpowiadającymi na inne, ważne potrzeby osób zależnych i ich opiekunów.

Inkubator pomysłów to jeden z elementów projektu „Innowacje na ludzką miarę”, który realizujemy dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS