Jak uniknąć efektu św. Mateusza?

Zapraszamy na spotkanie „Jak uniknąć efektu św. Mateusza? Czyli o tym komu i jak pomagać, żeby przezwyciężać nierówności, które odbędzie się w poniedziałek 23 października o godz. 15.00 w Marzycielach i Rzemieślnikach.

Efekt św. Mateusza bierze swoją nazwę z fragmentu Ewangelii wg. św. Mateusza (Mt 25,29): „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”. Socjologowie efektem św. Mateusza nazywają sytuację, w której działania pomocowe trafiają do osób, „którzy mają”, a omijają tych, „którzy nie mają”.

Na spotkaniu porozmawiamy o mechanizmach, które utrwalają nierówności i utrudniają ich zwalczanie. Punktem wyjścia do dyskusji będzie kwestia dziedziczenia aspiracji i nierówności oraz działań pomocowych skierowanych do najaktywniejszych jednostek. Na ile pomoc liderom pomaga całym społecznościom, a na ile utrwala dziedziczone schematy nierówności? Chcielibyśmy, zgodnie z misją Stoczni, połączyć perspektywę badań społecznych nt. nierówności z dyskusją nad praktyką działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Spotkanie będzie miało formę panelu z ekspertami połączonego ze wspólną dyskusją. W roli ekspertów zgodzili się wystąpić:

  • dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Szkoła Główna Handlowa, była wiceminister pracy i polityki społecznej
  • dr Dariusz Przybysz – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  • dr Przemysław Sadura – Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Krytyka Polityczna
  • Irena Wójcicka – koordynatorka projektu dot. nierówności edukacyjnych realizowanego przez ruch „Obywatele dla Edukacji”, była minister ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta.

Wstęp wygłosi Jan Herbst, członek zespołu Stoczni.

Spotkanie organizujemy we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.