Uwagi do ustawy o jawności życia publicznego

Do 3 listopada trwały pisemne konsultacje projektu ustawy o jawności życia publicznego. Także my przygotowaliśmy nasze stanowisko w tej sprawie.

Oficjalne konsultacje projektu ustawy przygotowanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miały ekspresowe tempo. Od upublicznienia projektu do zakończenia fazy pisemne minęło zaledwie 6 dni roboczych. 6 listopada odbędzie się jeszcze spotkanie na temat projektu ustawy. Niestety autorzy projektu nie wskazali powodu, dla którego czas na konsultacje był tak krótki.

Pomimo tych niedogodności wiele organizacji pozarządowych, w tym my, przygotowało i przesłało do KPRM swoje uwagi.

Nasze stanowisko znajdziecie tutaj.

Ze względu na nasze zainteresowania i dotychczasowe działania stoczniowe uwagi dotyczą przede wszystkim przejrzystości procesu stanowienia prawa i zasad dotyczących konsultacji publicznych.

Niestety pod tym względem projekt ustawy budzi szereg obaw i dlatego w naszym stanowisku zwróciliśmy m.in. na to, że:

  1. Przedstawiony projekt ustawy nie odpowiada na istniejące od lat (a w ostatnim okresie niezwykle nasilone) problemy związane z udziałem obywateli i obywatelek w procesie stanowienia prawa i jawności tego procesu, np. omijanie trybu konsultacji publicznych poprzez tzw. projekty poselskie oraz unikanie konsultacji publicznych projektów rządowych lub prowadzenie ich w sposób w praktyce uniemożliwiający przygotowywanie merytorycznych opinii przez zainteresowane podmioty i osoby prywatne;
  2. Ustawa pogarsza standardy dotyczące prowadzenia konsultacji publicznych;
  3. Proponowane rozwiązania, pod pozorem zwiększenia przejrzystości, w konsekwencji znacząco utrudnią udział w procesie stanowienia prawa organizacjom społecznym i osobom prywatnym, przy czym analogiczne wymogi nie dotyczą innych podmiotów (np. przedsiębiorców);
  4. Przyjęty sposób konsultacji projektu ustawy jest daleki od standardów, w jakich powinny być tworzone tak ważne regulacje. Nie wskazano uzasadnienia dla tak krótkiego czasu wyznaczonego na wyrażenie opinii (6 dni roboczych).