Stypendystki PhDo

Znamy już tegorocznych stypendystów, a właściwie tegoroczne stypendystki Programu PhDo. To Natalia Ulanicka i Anna Wilczyńska – gratulujemy

Natalia prowadzi badania we współpracy ze Stowarzyszeniem PSYCHE SOMA POLIS (poznański Oddział Akademii Walki z Rakiem), a Anna w ramach swojego doktoratu wspiera  Fundację Sendzimira.

Niebawem opowiemy o nich więcej.

Program PhDo wspiera doktorantów i doktorantek, których praca naukowa odpowiada na potrzebę lub rozwiązuje problem konkretnej organizacji pozarządowej. Stypendium ma na celu zachęcenie do kontynuowania nauki na poziomie III stopnia, wzbogacania wiedzy przy jednoczesnym aktywnym uczestnictwie w praktycznych działaniach społecznych.

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, fundatorem stypendiów jest PAFW, a administratorem Programu – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Roczne stypendium w Programie wynosi 18 000 zł.