Szukamy eksperta/ekspertki

Poszukujemy eksperta lub ekspertki w obszarze usług opieki i wsparcia na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w niej. Chcemy skorzystać z wiedzy eksperckiej w projekcie „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt”, w ramach którego wspólnie z partnerami pracujemy nad modelem akceleratora obligacji społecznych (ang. social impact bonds).

Szukamy osoby, która pomoże nam swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez:

a) udział w spotkaniach z samorządami, usługodawcami i/lub inwestorami rozważającymi udział we wdrażaniu obligacji społecznych dotyczących obszaru tematycznego;

b) świadczenie innych konsultacji eksperckich, niezbędnych w trakcie prac nad opracowywaniem kształtu obligacji społecznych.

Na zgłoszenia czekamy do 13 lutego 2018 r. (do godz. 23.59).

Więcej informacji o naszych oczekiwaniach i sposobie składania ofert znajduje się w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym i towarzyszącym mu załącznikach. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Katarzyną Pliszczyńską.

Załączniki

Zapytanie ofertowe
załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – oświadczenie

Projekt „TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020