Kuba Wygnański nagrodzony

Kuba Wygnański, prezes zarządu Stoczni, otrzymał tegoroczną Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu” Kościoła i świata.

Nagrody w pozostałych kategoriach dostali Krzysztof Czyżewski i Miłosz Puczydłowski, a decyzję o ich przyznaniu podjęło jury, którego członkami są ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Władysław Stróżewski, abp Grzegorz Ryś, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski.

Uzasadniając decyzję o przyznaniu nagrody Kubie Wygnańskiemu członkowie jury podkreślali, że „jego wytrwała praca służy wzmocnieniu ruchów obywatelskich, a także rozpoznawaniu nowych wyzwań, które przed nimi stają” oraz że Kuba jest człowiekiem, „który od lat buduje w Polsce „kulturę zaufania””.

Gala wręczenia nagród odbyła się w Krakowie 21 kwietnia 2018 r. w ramach 18. Dni Tischnerowskich.

Więcej informacji o idei Nagrody znajduje się tutaj: http://nagrodatischnera.pl/


fot. Jędrzej Kogut; https://www.facebook.com/JozefTischner