Lokalni herosi

Zdobądź grant na lokalne działania! Grupa Eurocash w partnerstwie z agencją Brave Hearts i Stocznią organizuje konkurs grantowy pt. „Lokalni herosi. 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie Niepodległości”. Organizacje pozarządowe razem z przedsiębiorcami współpracującymi z Eurocash mogą zgłaszać pomysły inicjatyw o wartości do 10, 50 lub 100 tys. zł.

Konkurs skierowany jest w pierwszej kolejności do organizacji pozarządowych i instytucji kulturalno-oświatowych (przedszkola, szkoły, biblioteki, domu kultury, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej). Aby złożyć wniosek trzeba jednak wejść we współpracę z lokalnym przedsiębiorcą – właścicielem sklepu zaopatrywanego przez Grupę Eurocash (m.in. sklepy ABC, Lewiatan, Groszek, Delikatesy Centrum), który będzie potem partnerem w realizacji projektu.

Poza jedną inicjatywą opiewającą na 100 tys zł, Eurocash sfinansuje też 10 inicjatyw o wartości do 50 tys. zł oraz 89 do 10 tys. zł.

Do wyboru jest 5 obszarów tematycznych – ekologia, kultura, sport, przestrzeń wspólna i pomoc (działania na rzecz grup defaworyzowanych).

Zgłoszenia przyjmujemy przyjmujemy do 22 lipca. Potem wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a 15 sierpnia rozpocznie się internetowe głosowanie. Realizacja inicjatyw przewidziana jest od grudnia 2018 do sierpnia 2019 r.

Inicjatywa ma genezę w konkursie „Herosi Przedsiębiorczości” zorganizowanym przez Grupę Eurocash w zeszłym roku, w którym wsparcie od EC otrzymali przedsiębiorcy prowadzący sklepy. Okazało się jednak, że wiele inicjatyw zakładało działania społeczne dookoła sklepu – angażujące lokalną społeczność. Stąd pomysł, żeby pójść za ciosem i skupić się właśnie na inicjatywach społecznych i współpracy sklepów z NGO.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/