Kuba Wygnański Senior Ashoka Fellow

Kuba Wygnański dołączył do członkiń i członków Ashoki jako Senior Ashoka Fellow w obszarze społeczeństwo obywatelskie!

Kim są Ashoka Fellows?

W Polsce grono Ashoka Fellows liczy 71 osób. Jak opisuje ich Ashoka „w duchu przedsiębiorczości rozwiązują najbardziej naglące problemy społeczne. Wybierają innowacyjne rozwiązania, aby poprawiać jakość życia ludzi. To przedsiębiorcy i innowatorzy społeczni, którzy uruchamiają zmiany i przygotowują całe społeczności na to co niesie przyszłość.”

Więcej informacji o tym zacnym gronie