Program Prawa i Wartości. Podpisz list!

Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi zachęcamy do podpisania listu do unijnych decydentów w sprawie negocjowanego obecnie „Programu Prawa i Wartości”. Program ma szansę wesprzeć także polskie społeczeństwo obywatelskie poprzez dofinansowanie projektów w obszarach m.in. ochrony praw człowieka, praworządności i demokracji. Aby był skuteczny, musi spełniać trzy warunki, o które apelujemy w liście: odpowiedni budżet, zakres tematyczny i łatwe procedury dostępu do środków.

Obecnie trwają prace nad nowym budżetem Unii Europejskiej. W ten budżet  wpisany ma być także nowy program „Prawa i Wartości”, będący odpowiedzią na wielokrotne apele organizacji pozarządowych oraz Rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia Europejskiego Instrumentu Wartości, wspierającego działania prodemokratyczne i wartości europejskie w krajach członkowskich.

W opinii przedstawicieli wielu organizacji projekt programu, w kształcie zaprezentowanym przez Komisję Europejską, nie spełnia, niestety, pokładanych w nim oczekiwań. Aby mógł przyczynić się do promocji wartości europejskich w krajach Unii koniecznie jest: zwiększenie jego budżetu, zmiana zakresu tematycznego i podmiotowego oraz wprowadzenie procedur umożliwiających skorzystanie ze wsparcia organizacjom prodemokratycznym działającym na poziomie lokalnym i krajowym.

Tak długo jak trwają negocjacje organizacje pozarządowe z krajów UE mogą wpłynąć na ostateczny kształt programu i przekonać Unię do utworzenia nowego ważnego instrumentu finansowego, który będzie wspierał tak ważne dziś działania na rzecz ochrony praw człowieka, praworządności i demokracji w Europie.

Z taką właśnie intencją powstał list organizacji z krajów Unii adresowany do szefów instytucji unijnych: Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, Przewodniczących Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera i Fransa Timmermansa.

Stocznia już go podpisała i zachęcamy do tego samego także inne organizacje. Podpisy można składać na portalu ngo.pl

źródło: Fundacja im. Stefana Batorego