Stypendia PhDo czekają

PhDo stypendia doktorankcie

Do 2 października czekamy na zgłoszenia od osób chcących się ubiegać o naukowe stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.

Dla kogo?

Stypendium jest dla Ciebie, jeśli:

  • jesteś studentem lub studentką studiów doktoranckich na uczelni publicznej lub zamierzasz ubiegać się w tym roku o przyjęcie na takie studia,
  • współpracujesz z konkretną organizacją pozarządową, a temat Twojej pracy doktorskiej jest (lub będzie) wprost powiązany z działalnością tej organizacji,
  • wyniki Twojej pracy naukowej będą użyteczne dla tej organizacji pozarządowej lub całego trzeciego sektora

Co oferujemy?

Program jest realizowany w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18 000 zł. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe.

Kto za tym stoi?

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Stocznia. Fundatorem Programu jest PAFW, a jego administratorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji

Więcej informacji, w tym regulamin, terminarz, wniosek on-line znajdują się na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-doktoranckie/stypendia-doktoranckie-pafwstocznia/