#obserwujemywybory

Transparentne i uczciwe wybory to podstawa demokracji i wartość, z którą możemy identyfikować się niezależnie od poglądów politycznych. Wiemy, że zapewnienie jej wymaga zaangażowania obywateli i obywatelek. Dlatego, zdecydowaliśmy się jako Stocznia włączyć w akcję Obserwujemy wybory. Wiemy, że kwestie przejrzystości życia politycznego są ważne także dla sympatyków Stoczni, dlatego chcemy Was namówić do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się już niebawem jako społeczni obserwatorzy.

Akcja Obserwujemy Wybory to przedsięwzięcie koordynowane przez Fundację Batorego, w które zaangażowały się także inne organizacje społeczne.

Po co prowadzimy obserwację wyborów?

Podstawowym celem obserwacji jest bezstronne, obiektywne i rzetelne zebranie danych o przebiegu głosowania i liczenia głosów podczas najbliższych wyborów samorządowych. Pozwolą one stwierdzić, czy wybory w skali kraju były przeprowadzone w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Jeśli pojawią się jakieś nieprawidłowości i niedociągnięcia, będziemy mogli powiedzieć, jaka była ich skala, oraz co należy zmienić, żeby to się nie powtórzyło.

Możliwość formalnej obserwacji społecznej istnieje od tego roku – wprowadziła ją nowelizacja kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018.

Jaka jest rola obserwatora/ki i na czym polega jego/jej praca?

Obserwatorzy są delegowani przez organizacje pozarządowe (możecie być delegowani przez nas, czyli Stocznię), niezależni od komitetów biorących udział w wyborach.

Obserwatorzy są obecni w komisjach obwodowych od momentu rozpoczęcia głosowania (czyli 6.00) do czasu zakończenia liczenia głosów. Zakładamy, że do każdej komisji przydzielonych zostanie co najmniej dwóch obserwatorów, którzy mogą się zmieniać w pracy. Oznacza to, że nie musicie spędzić w komisji kilkunastu godzin, możecie się porozumieć, jak najwygodniej  będzie Wam podzielić się obserwacją.

Zadaniem obserwatorów będzie:

  1.  „patrzenie na ręce” komisji wyborczej .
  2.  wypełnianie na bieżąco w formularza obserwacji (wg. instrukcji)
  3. sfotografowanie protokołu po zakończeniu liczenia głosów i wywieszeniu go do informacji publicznej
  4.  wprowadzenie informacji z formularza do internetowego systemu oraz załączenie zdjęć  protokołu.

Aby zostać społecznym obserwatorem należy wziąć udział albo w jednym ze szkoleń, które odbędą się już bardzo niedługo (6 i 7 października 2018 w każdym mieście wojewódzkim), albo w webinarium (11 lub 18 października).

Wszystkie szczegółowe na temat szkoleń, lista obwodów, w których możecie prowadzić obserwację oraz inne potrzebne informacje znajdziecie na stronie obserwujemywybory.pl.

Być może znajdziecie tam obwody w okolicy, w której mieszkacie. Jeśli nie, a chcielibyście wziąć udział w akcji – Stocznia może Wam zwrócić koszty podróży. W tej sprawie prosimy o kontakt z Damianem Jaworkiem ([email protected]).

Jak można się zgłosić?

Jeśli jesteście zainteresowani, zgłaszajcie się tutaj: obserwujemywybory.pl

Wiemy, że czasu jest niewiele, ale sprawa jest ważna, więc bardzo Was namawiamy do włączenia się.

Do zobaczenia na wyborach!