Kierunek: Panel obywatelski

Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją „Kierunek: Panel obywatelski. Wskazówki dla zainteresowanych”. Przygotowaliśmy ją przede wszystkim z myślą o osobach zainteresowanych realizacją panelu obywatelskiego – zarówno urzędnikach, jak i przedstawicielach organizacji pozarządowych, facylitatorach czy specjalistach od partycypacji obywatelskiej.

Publikacja powstała w ramach projektu „Panel obywatelski” realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Lublin przez Lubelską Grupę Badawczą we współpracy ze Stocznią i dr. Marcinem Gerwinem.

Panel obywatelski to stosunkowo młoda metoda partycypacji. W Polsce zastosowały ją dotychczas tylko dwa miasta: Gdańsk i Lublin. Z pewnością wkrótce dołączą do nich kolejne, bo choć panel to metoda wymagająca i nie na każdą okazję, to jednak pod wieloma względami bardzo atrakcyjna.

Zależy nam, aby kolejne panele były doskonalone i coraz pełniej odpowiadały na potrzeby mieszkańców, dlatego zebraliśmy w publikacji wszystkie przemyślenia, jakie nasunęły się nam w trakcie realizacji panelu w Lublinie. Trzeba ją więc traktować właśnie raczej jako zbiór refleksji i wskazówek niż wyczerpującą instrukcję realizacji panelu obywatelskiego.

Z publikacją, współautorstwa m.in. Katarzyny Pliszczyńskiej i Marii Jagaciak z naszego zespołu, można się zapoznać tutaj.