Skonsultuj Fundusz Aktywnych Obywateli!

Trwają konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele. Przeczytajcie opis wstępnej koncepcji, a następnie podzielcie się swoimi uwagami i podpowiedziami. Wykorzystamy je przygotowując ostateczny kształt Funduszu.

Fundusz Aktywni Obywatele to pogram finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i skierowany do organizacji społecznych. Podczas konsultacji chcemy zebrać Wasze opinie na temat wstępnej koncepcji Funduszu, przygotowanej przez nasze konsorcjum (tzn. Fundację Batorego, Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich oraz Stocznię). Zostaliśmy wybrani na Operatora Funduszu w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Gorąco zapraszamy do podzielania się z nami opiniami, uwagami i pomysłami i podpowiedziami:

  • jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
  • jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
  • jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.

Wasze opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

W konsultacjach można wziąć udział

  • wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl
  • zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line)
  • zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania – zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmujemy do 10 stycznia 2019.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji można znaleźć na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl