Koordynator(ka) projektów dot. partycypacji obywatelskiej

Poszukujemy osoby, która dołączy do stoczniowego zespołu jako koordynator(ka) projektów dotyczących partycypacji obywatelskiej.

Rozwijamy w Stoczni działania w obszarze partycypacji obywatelskiej – realizujemy duże, ogólnopolskie projekty i inicjatywy dotyczące partycypacji, prowadzimy też procesy konsultacyjne na szczeblu lokalnym. W związku z tym szukamy osoby, która interesuje się tematyką partycypacji obywatelskiej i chciałyby zaangażować się w prowadzone przez nas działania w tym obszarze.

Do zadań osoby, której szukamy, będzie należeć:

 • współkoordynacja i współrealizacja działań w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji 2”, w ramach którego wspieramy samorządy z różnych części Polski w planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium. W tym zadaniu mieści się m.in.:
  • wsparcie gmin w przygotowaniu i realizacji planów konsultacji,
  • organizacja pracy partnerstwa realizującego projekt,
  • organizacja spotkań dla przedstawicieli samorządów biorących udział
   w projekcie lub nim zainteresowanych,
  • nadzór nad bieżącymi wydatkami, w tym grantami przyznawanymi samorządom,
  • przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji projektu;
 • aktywny udział w innych działaniach i projektach prowadzonych przez zespół Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, np. wsparcie w realizacji procesów partycypacyjnych (np. konsultacji społecznych dotyczących różnych kwestii na szczeblu lokalnym), w prowadzeniu portalu partycypacjaobywatelska.pl czy w organizacji spotkań i innych wydarzeń poświęconych tematyce partycypacji obywatelskiej.

Szukamy osoby, która:

 • ma doświadczenie w planowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych (np. konsultacji społecznych, budżetów partycypacyjnych),
 • chce dalej rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie,
 • ma doświadczenie w koordynacji projektów/programów/działań społecznych,
 • jest samodzielna w działaniu, potrafi dobrze organizować pracę swoją i innych osób, nie ma trudności z realizacją równolegle kilku zadań,
 • umie i lubi pracować z ludźmi,
 • ma wysoką sprawność językową, potrafi pisać i redagować teksty,
 • potrafi obsługiwać podstawowe programy wykorzystywane w pracach biurowych (np.: Word, Excel, PowerPoint),
 • co najmniej dobrze zna język angielski.

Oferujemy:

 • świetną atmosferę w pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu (przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny),
 • wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jeden etat w wysokości 3000-3400 zł netto w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą ostatecznie zatrudnimy,
 • pracę w biurze Stoczni na Starym Mieście w Warszawie,
 • wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności.

Więcej informacji, w tym opis sposobu rekrutacji, znajduje się w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Na zgłoszenia czekamy do 17 kwietnia 2019 roku.