Trwa Narada Obywatelska o Edukacji

Od początku kwietnia w różnych częściach Polski, w dużych miastach i małych miejscowościach, w szkołach i wielu innych miejscach odbywają się Narady Obywatelskie o Edukacji, czyli NOoE. Na razie mamy sygnały o 70 takich spotkaniach.

Trwa najpoważniejszy od lat w Polsce strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Jego postulatem jest podwyżka płac, bo taka jest natura strajków prowadzonych przez związki zawodowe zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Mamy jednak świadomość, że problemy, które doprowadziły do protestu są znacznie szersze niż niskie zarobki w oświacie. To samo można powiedzieć o rozwiązaniach – one także muszą znacznie wykraczać poza postulowane podwyżki wynagrodzeń.

Warto wykorzystać moment, w którym kwestie edukacji w wielu domach, szkołach, społecznościach znajdą się w centrum uwagi, aby poważniej i co najważniejsze – wspólnie pochylić się nad nimi. Namysł w tej sprawie (podobnie jak w wielu innych publicznych kwestiach) nie może ograniczać się do urzędników, polityków i ekspertów. Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna być wypracowywana razem z nimi.

Dlatego właśnie postanowiliśmy pomóc grupie nauczycieli i nauczycielek skupionych w grupie JaNauczyciel oraz związanych z inicjatywą Protest z wykrzyknikiem w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskiej akcji Narada Obywatelska o Edukacji. Partnerami akcji jest wiele organizacji i inicjatyw zajmujących się edukacją, a także nauczycielskie związki zawodowe oraz m.in. Związek Miast Polskich.

NOoE organizujemy po to, żeby:

  • w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku i jego formie;
  • uczciwie budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli i nauczycielek;
  • wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wskazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter;
  • wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska, a nie tylko nauczyciele i nauczycielki;
  • zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.

Dodatkowo chcemy, by Narada Obywatelska o Edukacji:

  • była dla uczestników i uczestniczek obywatelskim doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych;
  • pokazała, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe, konstruktywne i demokratycznie legitymizowane konkluzje;
  • pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca lokalnej debaty.

Więcej informacji o NOoE znajduje się na stronie: https://www.naradaobywatelska.pl

fot. https://www.facebook.com/NaradaObywatelskaOEdukacji/