Stypendia PhDo – czekamy na zgłoszenia

Do 4 października czekamy na zgłoszenia od osób chcących ubiegać się o naukowe stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.

Dla kogo?

Stypendium jest dla Ciebie, jeśli:

  • zostałeś przyjęty / zostałaś przyjęta na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów,
  • współpracujesz z konkretną organizacją pozarządową, a temat Twojej pracy doktorskiej jest (lub będzie) wprost powiązany z działalnością tej organizacji,
  • wyniki Twojej pracy naukowej będą użyteczne dla tej organizacji pozarządowej lub całego trzeciego sektora.

Co oferujemy?

Program jest realizowany w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18 000 zł. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe.

Kto za tym stoi?

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAWF) i Stocznia. Fundatorem Programu jest PAFW, a jego administratorem – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji

Więcej informacji, w tym regulamin, terminarz i wniosek on-line, znajdują się na stronie phdo.stocznia.org.pl.