Zapraszamy na konferencję

Po długich miesiącach przygotowań i uzgodnień ruszamy z programem Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Zapraszamy na konferencję otwierającą, która odbędzie się 8 i 9 stycznia w Warszawie. Zapisy trwają do 31 grudnia.

Program konferencji

Pierwszego dnia (środę, 8 stycznia) spotkamy się w Marzycielach i Rzemieślnikach (ul. Bracka 25 w Warszawie), gdzie uroczyście rozpoczniemy program, ale także opowiemy o nim, przedstawiając obszary wsparcia oraz zasady ubiegania się o dotacje. Chcemy, aby konferencja była także okazją do refleksji nad aktywnością obywatelską i różnymi jej przejawami, dlatego te wątki będą nam towarzyszyły przez cały dzień – w czasie dyskusji panelistów, wystąpień, prezentacji oraz rozmów, do których zaprosimy uczestników i uczestniczki. Część dnia spędzimy na sesjach plenarnych, a część w mniejszych grupach, skupiając się na czterech obszarach:

  • angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
  • ochrona praw człowieka i równe traktowanie,
  • wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie,
  • wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (projekty sektorowe).

Drugiego dnia (czwartek, 9 stycznia) odbędą się warsztaty sieciujące dla polskich, norweskich i islandzkich organizacji społecznych, które chciałyby realizować projekty partnerskie. Warsztaty odbędą się w siedzibie Fundacji Batorego (ul. Sapieżyńska 10a w Warszawie) i będą prowadzone w języku angielskim. Będą okazją do nawiązania kontaktów, wypracowania założeń wspólnych projektów i omówienia zasad ubiegania się o ich finansowanie.

Zgłoś się!

Formularz zgłoszeniowy na konferencję, a także pełen program oraz więcej informacji znajdują się na stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/konferencja-otwierajaca/.

O Funduszu

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z jedenastu programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Fundusz kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lidera), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.