Obywatelskie wysłuchanie publiczne o KRS

Zapraszamy do udziału w obywatelskim wysłuchaniu publicznym na temat senackiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Wysłuchanie odbędzie się 28 lutego 2020 roku o 17.00 w Krakowie.

Po co?

Wysłuchanie organizujemy, aby możliwie szerokie grono obywateli i obywatelek mogło wyrazić swoją opinię o przygotowanym przez senatorów projekcie ustawy. Projekt przewiduje m.in. nowy sposób powoływania członków KRS. Sposób ich powoływania ma bowiem zasadnicze znaczenie dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów w Polsce.

Projekt ustawy to jedna z pierwszych inicjatyw ustawodawczych Senatu obecnej kadencji. Ważne, aby na początku kadencji Senatu ustanowić możliwie wysoki standard uczestnictwa obywateli i obywatelek w procesie stanowienia prawa. Jest to tym bardziej istotne, że niestety w ostatnich latach ich rola w tym procesie została radykalnie ograniczona. Tym razem inicjatorzy projektu deklarują otwartość na zgłaszane uwagi i oczywiście będą uczestniczyć w wysłuchaniu.

Wysłuchanie organizujemy we współpracy z Senatem RP. Odbywa się poza budynkiem Senatu i poza Warszawą, żeby poszerzyć dostęp osób i instytucji, które chcą zająć stanowisko w sprawie projektu, i jest uzupełnieniem procesu konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy prowadzonych bezpośrednio przez Senat.

Kto może wziąć udział?

W wysłuchaniu może uczestniczyć każdy/a zainteresowany/a – jako osoba zabierająca głos lub obserwator/ka. Organizujemy je w taki sposób, aby dać równe szanse każdemu, kto zamierza zabrać głos – bez względu na to, czy jest to głos poparcia, czy krytyki. Kolejność wystąpień będzie losowana. Wysłuchanie będzie transmitowane on-line.

Zapisy i więcej informacji

Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie: www.wysluchanieobywatelskie.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 lutego 2020 r. do końca dnia.

***

Transmisja z wysłuchania: