Pierwszy konkurs w programie Aktywni Obywatele

10 lutego, razem z Fundacją Batorego i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, uruchomiliśmy pierwszy konkurs na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Dla kogo i na co?

Wnioski wstępne będzie można składać do 31 marca. O dotacje mogą się ubiegać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Dotacje będziemy przyznawać na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie to 10 455 000 euro, z czego na poszczególne obszary wsparcia:

 • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 euro,
 • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 euro,
 • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 euro.

Wysokość dotacji

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 5000 euro, maksymalna kwota dotacji: 25 000 euro,
 • czas realizacji: 8–24 miesięcy,
 • wymagany wkład własny: 10% kosztów całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; może być w całości wniesiony w postaci pracy wolontariuszy i wolontariuszek.

Duże dotacje:

 • minimalna kwota dotacji: 25 001 euro, maksymalna kwota dotacji: 62 500 euro,
 • czas realizacji: 8–24 miesięcy,
 • wymagany wkład własny: 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego, z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Wnioski można składać wyłącznie w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie: wnioski.aktywniobywatele.org.pl.

Terminy

Terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: do 31 marca 2020 r. do godziny 12.00,
 • wnioski pełne: od 1 czerwca od godz. 12.00 do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00.

Dokumenty przydatne w składaniu wniosków, w tym podręcznik dla wnioskodawców i grantobiorców, znajdują się na stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/.