ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020

Z okazji 30-lecia samorządności w Polsce Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz z przedstawicielami społecznej inicjatywy 30. ROK WOLNOŚCI powołała Koalicję ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020. Koalicja ma charakter otwarty i można do niej dołączyć w każdym momencie. Stocznia jest częścią tej koalicji.

Głównym celem koalicji jest obywatelska edukacja dla demokracji w duchu wolności, samorządności i solidarności. Chcemy:

  • uczcić obchody 30-lecia samorządności w Polsce poprzez organizację różnych rocznicowych wydarzeń i tym samym zintegrować społeczności lokalne wokół tych działań,
  • poszerzyć wiedzę społeczeństwa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego poprzez warsztaty, prelekcje, lekcje i konkursy.

Wszystkie działania koalicji są relacjonowane na stronie www.roksamorzadnosci.pl.

Rok Samorządności 2020 logo