Naprawmy edukację – apel organizacji pozarządowych

Treść apelu i lista jego sygnatariuszy – na stronie Obywateli dla Edukacji

Apel organizacji pozarządowych do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte, a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

Formułując nasze postulaty, kierujemy się tym, co we wszystkich działaniach z obszaru edukacji i pracy z dziećmi, powinno być celem nadrzędnym – dobrem dziecka.

  1. Oczekujemy od rządzących rozpoczęcia działań, których efektem będzie zmniejszenie nierówności edukacyjnych. Nierówności te ujawniły się tuż po wprowadzeniu regulacji dotyczących zdalnego nauczania. Część z uczniów nie ma w domu nie tylko sprzętu i szybkiego internetu, lecz także kompetencji społecznych i poznawczych do zdalnej pracy. Działania mające na celu doposażenie uczennic i uczniów w sprzęt muszą być sprzężone z działaniami wspierającymi nauczycieli i samych uczniów.
  2. W obecnej sytuacji jednym z sensownych rozwiązań jest ograniczenie zakresu obowiązkowych treści programowych i sformułowanie jasnych wytycznych wskazujących, które elementy podstawy programowej należy realizować. Obecnie mamy brak jasności w komunikatach resortu edukacji. Jednocześnie rozporządzeniem nakłada się na nauczycieli obowiązek realizacji podstawy i w tym samym czasie namawia do ograniczania liczby zajęć. To wprowadza zamieszanie, które dotyka wszystkich – nauczycieli, uczniów i rodziców.
  3. Oczekujemy także sformułowania jasnych wytycznych dla nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej, a także zapewnienia im realnej pomocy uwzględniającej specyfikę ich pracy.
  4. W związku z niepewnymi scenariuszami dalszego przebiegu pandemii koronawirusa oczekujemy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony lub odwołany. Wymaga to podjęcia pilnych prac nad zmianą zasad rekrutacji do szkół średnich. Uważamy równocześnie, że może okazać się konieczna zmiana terminów egzaminów maturalnych i opracowanie wspólnie z uczelniami wyższymi nowego terminarza rekrutacji. Ufamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowują plan działania na taką ewentualność. W sprawie egzaminu ósmoklasisty i matury konieczne są pilne decyzja i informacja. W tej sytuacji najgorsza dla wszystkich jest niepewność.
  5. Ponieważ część rodzin z trudnością radzi sobie z łączeniem zadań opiekuńczych z wykonywaniem własnej pracy zdalnej oraz wspieraniem uczniów w uczeniu się on-line, proponujemy, by resort edukacji uruchomił telefon zaufania, gdzie specjaliści będą służyć wsparciem dla dzieci i rodziców.
  6. Oczekujemy, że po ustąpieniu pandemii resort edukacji zaproponuje uczniom  systemową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Obecnie część uczniów jest od tej opieki odcięta. Liczba osób, które będą takiej pomocy wymagać, z pewnością jednak wzrośnie.

Apelujemy również, by resort edukacji korzystał z dotychczasowych dobrych praktyk nauki zdalnej i edukacji domowej instytucji, osób i organizacji, które od kilku lat się tym zajmują. Liczymy na to, że nasze postulaty spotkają się nie tylko ze zrozumieniem, lecz także, że będą one stanowiły pomoc w kształtowaniu polityki resortu edukacji realizowanej w czasie pandemii.

Inicjatorzy apelu pozostają do dyspozycji ministra, w gotowości do pracy na rzecz lepszej edukacji w czasie pandemii i po jej ustąpieniu.

 

Chcesz poprzeć tę inicjatywę? Napisz na [email protected].