Wystartował Program Mobilni w Kulturze

Wystartował Program Mobilni w Kulturze, który wesprze rozwój potencjału warszawskich środowisk kulturalnych i kompetencji kadr kultury. Miasto kieruje wsparcie w szczególności do osób zajmujących się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Nabór wniosków będzie trwał od 17 czerwca do 6 lipca 2020 roku.

– Z powodu koronawirusa odwołano spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania. Wiemy, jak dotkliwie wpłynęło to na warszawską scenę kulturalną oraz na sytuację twórców i twórczyń. Chcemy, by mogli kontynuować twórcze działania, a jednocześnie otrzymali realną pomoc w tych trudnych czasach – mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

Miasto udzieli wsparcia warszawskim przedstawicielom i przedstawicielkom środowiska kultury, prowadzącym działania kulturalne, edukacyjne i upowszechnieniowe (także w Internecie), tworzącym koncepcje twórcze oraz rozwijającym kompetencje związane z działalnością kulturalną. O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, mające udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie prowadzenia działań kulturalnych na terenie Warszawy i dla warszawskich odbiorców i odbiorczyń.

Przedmiot i wysokość wsparcia

Program umożliwia zdobycie finansowania na projekt polegający na:

  • wykonaniu projektu artystycznego lub kulturalnego;
  • zorganizowaniu i przeprowadzeniu działań edukacyjnych i/lub animacyjnych (także w formie wirtualnej);
  • rozwoju kompetencji związanych z prowadzoną działalnością kulturalną lub doskonaleniem warsztatu twórczego.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5000, 7000 lub 9000 zł.

Nabór

Nabór wniosków będzie trwał od 17 czerwca do 6 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 31 lipca. Realizacja działań będzie możliwa od momentu potwierdzenia przyjęcia wsparcia (najwcześniej od 1 sierpnia) do 31 października.

Organizatorem Programu jest Biuro Kultury Urzędu Miasta st. Warszawy, zaś Realizatorem Programu – Fundacja Stocznia. Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.mobilniwkulturze.org.

 

Dane kontaktowe do Realizatora Programu

e-mail: [email protected]

telefon: 22 100 55 98