Specjalist(k)a ds. kadr i płac – dołącz do naszego zespołu

Szukamy osoby na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. kadr i płac. Do jej obowiązków będzie należała realizacja polityki kadrowej i płacowej Fundacji Stocznia w zgodzie z przepisami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

Kogo dokładnie szukamy?

Szukamy osoby, której zadaniem będą:

  • organizowanie procesu naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracownikom (a także zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych itp.), np. przygotowywanie prognozy wynagrodzeń, przygotowywanie listy płac, sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS i PIT,
  • tworzenie i uaktualnianie dokumentacji pracowniczej, np. prowadzenie akt osobowych pracowników, przygotowywanie dokumentów dla nowych pracowników: umów, aneksów do umów, KZO i kart oceny ryzyka, monitorowanie terminów obowiązywania umów, zaświadczeń lekarskich, szkoleń BHP i kierowanie na badania, szkolenia,
  • realizacja spraw kadrowych, np. ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich, wystawianie zaświadczeń, przygotowywanie świadectw pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • kontakty z ZUS, GUS, PFRON i US – składanie deklaracji, korekt, wyjaśnień itp.,
  • zarządzanie obiegiem umów cywilnoprawnych, np. prowadzenie rejestru umów, sprawdzanie poprawności umów, archiwizacja umów, wystawianie rachunków do umów, rejestracja zleceniobiorców w ZUS i itp.

Co oferujemy?

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu (wymiar etatu oraz termin rozpoczęcia pracy do ustalenia),
  • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3600–3800 zł netto w przeliczeniu na 1 etat w zależności od doświadczenia osoby, którą zatrudnimy,
  • możliwość rozwoju zawodowego: poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami w organizacji pozarządowej,
  • świetną atmosferę w pracy.

Szczegółowe informacje

Więcej informacji, w tym sposób rekrutacji, znajduje się w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Na zgłoszenia czekamy do 9 maja 2021 roku.