Inny pomysł na demokrację – analiza Kuby Wygnańskiego

„Poniższa publikacja jest mieszaniną różnych konwencji. Ma w sobie coś z manifestu i coś z tekstu analitycznego. Jest czymś w rodzaju swoistej «instrukcji obsługi» i mowy motywacyjnej zarazem. A wszystko to ściśnięte jest na niewielkim terytorium – wystarczająco małym, żeby dało się je objąć wzrokiem” – tak Kuba Wygnański wprowadza do tekstu o innym pomyśle na demokrację wydanego przez Laboratorium „Więzi”, Komitet Dialogu Społecznego KIG i Fundację Stocznia.

W swoim tekście Kuba Wygnański analizuje, czego potrzeba, by demokracja stała się doświadczeniem bliskim obywatelom, i odpowiada na pytanie: jak konkretnie odbudowywać Republikę? Proponuje praktyczny przewodnik po demokracji wysiłkowej, co nie znaczy że heroicznej. Od wspólnego namysłu nad tym, co wspólne, prowadzi czytelników do wspólnej pracy nad tym, co wspólne. Te propozycje to szansa na to, żeby przekonać się, gdzie my, Polacy, różnimy się naprawdę, a gdzie nas poróżniono.

Inny pomysł na demokrację to – w zamyśle autora – prowadzony regularnie i w przewidywalny, cykliczny sposób proces, w którym wspólnie staramy się formułować propozycje rozwiązań w ważnych kwestiach publicznych, takich jak np. dostęp do usług publicznych, edukacja, opieka nad osobami w wieku sędziwym czy ubóstwo energetyczne. A dzieje się on dzięki skoordynowanemu, dobrowolnemu wysiłkowi wielu różnych instytucji i środowisk działających zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. To działanie prowadzone w formie kolejnych podobnych do siebie cykli – od diagnozy do rozwiązania.

„Zaproszenie do działań, które zawiera ten tekst, mniej dotyczy polityków – choć jest to również apel do nich, by zaczęli inaczej rządzić, by w nowy sposób podjęli odpowiedzialność za funkcjonowanie państwa. Bardziej skupiam się jednak na wymiarze obywatelskim, myśląc o tych, którzy po prostu chcą być dobrze rządzeni. To istotna różnica. Całe to przedsięwzięcie można porównać do próby stworzenia ruchu konsumenckiego – tyle że chodzi tu o świadomość konsumencką w świecie spraw publicznych i polityki partyjnej. Jego uczestnicy nie chcą bynajmniej zamienić się w dostawców, nie chcą stać się politykami, nie chcą piastować urzędów. Chcą jednak, aby to, co jest oferowane w świecie polityki, miało sensowną jakość i rzeczywiście odpowiadało na ich potrzeby”.

Aby pobrać analizę, kliknij tu.

okładka opracowania raportu Inny pomysł na demokrację

 

Tekst został wydany w ramach projektu Oczyszczalnia, prowadzonego według nowatorskiej metody procesu refleksji nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed Polską. Inicjatywę realizuje Laboratorium „Więzi” – personalistyczny, chrześcijański, niezależny i interdyscyplinarny think tank skupiony wokół środowiska „Więzi”. Więcej informacji o Oczyszczalni na stronie internetowej: projektoczyszczalnia.wiez.pl.