Nagroda Civic Pride dla Stoczni i OFOP-u

Wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych otrzymaliśmy nagrodę Civic Pride za zainicjowanie wysłuchań publicznych na temat Umowy Partnerstwa i Krajowego Planu Odbudowy.

European Civic Forum, organizator konkursu, tak uzasadnił przyznanie nagrody: „W ciągu kilku tygodni koalicja zorganizowała największe w historii wysłuchania publiczne w Polsce, co zaowocowało serią 11 wysłuchań publicznych w ciągu 11 dni, z udziałem ponad 460 mówców (ze społeczeństwa obywatelskiego, samorządów, związków zawodowych, przedsiębiorstw itp.) oraz było oglądane przez ponad 20 000 osób za pośrednictwem transmisji na żywo. Nagroda ta jest uhonorowaniem determinacji organizacji pozarządowych w obronie dialogu obywatelskiego w angażowaniu partnerów społecznych i lokalnych władz oraz w przekonywaniu przedstawicieli ministerstw, że warto brać w tym udział”.

Więcej o wszystkich uhonorowanych inicjatywach można przeczytać na stronie civic-forum.eu.