Stypendia doktoranckie PhDo wesprą socjolożkę i psychologa

stypendyści

Socjolożka i kryminolożka oraz psycholog kliniczny i terapeuta stosujący terapię neurofeedback otrzymają stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizowany przez nas wspólnie program stypendialny ma na celu zachęcenie zdolnych doktorantów do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie badań związanych z tematem ich rozprawy doktorskiej. W tym roku o stypendium ubiegało się 25 osób. Wspólnie z komisją złożoną m.in. z ekspertów różnych dziedzin naukowych wybraliśmy dwie z nich.

Justyna Grzymała

Justyna Grzymała jest doktorantką w szkole Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się przemocą seksualną, jakiej doświadczają kobiety w związkach intymnych. Wykorzystuje badania jakościowe (wywiady narracyjne, biograficzne), aby przedstawić perspektywę kobiet, które doświadczają tej formy przemocy, i spojrzeć ich oczami na to, co je spotkało. Poza tym podejmuje również krytyczną analizę dyskursu publicznego, jaki ma miejsce w Polsce na temat przemocy seksualnej w związkach, aby przedstawić społeczno-kulturowy kontekst tego zjawiska.

Podjęła współpracę z organizacjami pozarządowymi pomagającymi osobom doświadczającym przemocy: Centrum Praw Kobiet, Niebieska Linia, Feminoteka i Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu im. Margarete Hodgkinson.

Wyniki jej badania znajdą zastosowanie w różnych obszarach działalności tych organizacji, takich jak: programy, projekty czy kampanie społeczne mające na celu przeciwdziałanie przemocy oraz webinaria i szkolenia skierowane do praktyków, którzy świadczą pomoc osobom dotkniętym przemocą.

Sebastian Skalski

Sebastian Skalski jest słuchaczem studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Swoją rozprawę doktorską przygotowuje w zakresie neurodeficytów poznawczych w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Na co dzień współpracuje z Fundacją In Corpore w Katowicach w zakresie diagnozy i leczenia ADHD u dzieci. W swoich badaniach stara się opracować obiektywne wskaźniki, które mogą poprzedzić rozpoznanie zaburzenia uwagi za pomocą klasycznego wywiadu klinicznego, a w konsekwencji zwiększyć dokładność diagnostyczną ADHD. Poszukuje wzorców odpowiedzi w testach poznawczych (np. w zakresie czujności uwagi i hamowania), a także wzorców aktywności mózgowej w korze przedczołowej (w zakresie ilościowej analizy elektroencefalograficznej oraz hemodynamiki), które mogą okazać się charakterystyczne dla dzieci z zaburzeniem uwagi. Młody badacz ocenia również skuteczność treningów poznawczych (neurofeedbacków) z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni oraz wpływu technik zwiększających motywację na uważność u dzieci z ADHD.

Uzyskane dane mogą zostać wykorzystane w diagnozie zaburzenia, a także przyczynić się do opracowania niefarmakologicznych metod wsparcia w redukcji objawów ADHD.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za zdolnych młodych ludzi!