Szukamy dyrektora/dyrektorki ds. finansów i rozwoju

Szukamy osoby, która będzie wspierać zarząd naszej fundacji w obszarze finansów oraz rozwoju organizacji. Od ponad 12 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. W Stoczni rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

Szczególnie zależy nam na nawiązaniu współpracy z osobą, która podziela wartości i standardy opisane w naszym Credo oraz z oddaniem będzie realizować jej misję.

Do zadań dyrektora/dyrektorki ds. finansów i rozwoju należeć będzie:

 • Wsparcie i nadzór nad pracą zespołu finansowo-kadrowego, zespołu ds. komunikacji i fundraisingu, zespołu ds. edukacji, kierownika biura oraz innych specjalistów realizujących wybrane działania związane z rozwojem instytucjonalnym Fundacji.
 • Sporządzanie planów i analiz działalności Fundacji z uwzględnieniem prognozy wyniku finansowego oraz płynności finansowej.
 • Nadzór nad prawidłowym i rzetelnym przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz z działalności Fundacji, a także nad przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 • Zapewnienie, że Fundacja działa zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi, finansowymi, podatkowymi i sprawozdawczymi.
 • Odpowiedzialność za zarządzanie dostawcami usług prawnych i finansowych.
 • Przygotowywanie wytycznych dla pracowników dotyczących budżetowania, raportowania, zarządzania finansami w projektach oraz kwestii formalno-prawnych (np. RODO), a także prowadzenie szkoleń dla pracowników w tym zakresie.
 • Bieżący nadzór nad rentownością podejmowanych działań, przeprowadzanie oceny ryzyka finansowego nowych przedsięwzięć, identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań korygujących.
 • Wsparcie realizacji strategii fundraisingu, negocjowanie warunków umów z kluczowymi partnerami i darczyńcami Fundacji.
 • Nadzór na procesem tworzenia i wdrażania strategii komunikacyjnej Fundacji.
 • Dbanie o rozwój i edukację zespołu Fundacji, w tym organizacja szkoleń i nadzór nad funduszem szkoleniowym dla pracowników.

Szukamy osoby, która:

 • Uznaje wartości i standardy opisane w Credo Fundacji.
 • Ma co najmniej 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, związane z zarządzaniem finansami lub zarządzaniem organizacją, zespołami, kierowaniem procesami i działaniami.
 • Ma wykształcenie wyższe lub ukończyła studia podyplomowe lub równorzędne programy doszkalające z obszaru zarządzania, ekonomii lub nauk społecznych.
 • Posiada wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, planowania strategicznego, prowadzenia negocjacji i podejmowania decyzji.
 • Potrafi sprawnie się komunikować, zarządzać zespołem i dbać o jego rozwój.
 • Jest nastawiona na realizację celów, rozwijanie nowych inicjatyw, szukanie nowych rozwiązań, podejmowanie wyzwań, ciągłe uczenie się.
 • Potrafi budować profesjonalne relacje na różnych poziomach w ramach organizacji i poza nią.
 • Bardzo dobrze posługuje się językiem polskim oraz angielskim.
 • Biegle posługuje się pakiem MS Office.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 etatu.
 • Zatrudnienie od lutego 2022 r., przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny.
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7000–9000 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy.
 • Możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności.
 • Możliwość pracy w organizacji o wyraźnie zarysowanej misji, znaczącym dorobku i szczególnej pozycji w sektorze pozarządowym.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

Więcej informacji

Więcej informacji, w tym sposób rekrutacji, znajduje się w tym ogłoszeniu.

Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2021 roku.