Poszukujemy asystenta(ki) ds. finansów

Szukamy osoby, która wesprze nasz zespół księgowo-kadrowy. Fundacja Stocznia to organizacja społeczna, która od ponad 12 lat tworzy i wspiera skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włącza obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomaga organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. W Stoczni rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

Szukamy osoby, która będzie wspierać zespół księgowo-kadrowy Fundacji, a w szczególności:

 • prowadzić rejestr delegacji,
 • kontrolować jakość faktur kosztowych, dbać o ich prawidłową dekretację,
 • wystawiać faktury przychodowe,
 • prowadzić zestawienia kosztów projektów realizowanych przez Fundację Stocznia,
 • przygotowywać dokumenty do kontroli,
 • pozyskiwać dane do umów zleceń i umów o dzieło,
 • prowadzić na bieżąco archiwum dzieł,
 • wysyłać papierową korespondencję i zamawiać usługi kurierskie.

Szukamy osoby, która:

 • jest skrupulatna, precyzyjna, lubi porządek i tabele w Excelu,
 • ma co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, związane ze wsparciem działów kadr, płac, księgowości,
 • biegle posługuje się pakietem MS Office.

Dodatkowymi atutami kandydata/kandydatki będą:

 • znajomość programu do obsługi kadr i księgowości Enova,
 • doświadczenie pracy lub wolontariatu w organizacjach społecznych, 
 • wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe, lub równorzędne programy doszkalające z obszaru ekonomii, księgowości lub kadr,
 • otwartość na poszerzanie kompetencji w obszarach związanych ze stanowiskiem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny,
 • wynagrodzenie miesięczne w przedziale 1800–2200 zł brutto za 1/2 etatu w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy,
 • możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności,
 • pracę w organizacji o wyraźnie zarysowanej misji, znaczącym dorobku i szczególnej pozycji w sektorze pozarządowym,
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

Na zgłoszenia czekamy do 12 stycznia 2022 roku.