Wybraliśmy tłumaczkę

W związku z realizacją projektu Katalizator innowacji społecznych poszukiwaliśmy dostarczyciela usług w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na polski i polskiego na angielski publikacji dotyczących innowacji społecznych oraz opisów innowacji społecznych.

Spośród dziewięciu otrzymanych ofert wybraliśmy tę, która otrzymała najwięcej punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Jest to oferta dr Edyty Więcławskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą “Edyta Więcławska”, z siedzibą w 36-038 Błażowa, ul. Armii Krajowej 54/2.

Suma cen brutto w ofercie, którą rozumiemy jako cenę za tłumaczenie trzech standardowych stron z języka angielskiego na polski, polskiego na angielski oraz polskiego na angielski wraz z korektą native speakera to 105,31 zł. Jeśli składali Państwo ofertę i są zainteresowani otrzymaniem protokołu postępowania, prosimy o kontakt na adres [email protected].

Projekt „Katalizator innowacji społecznych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS