Wpływ pandemii na budżet obywatelski – raport

Temat budżetów obywatelskich jest nam bardzo bliski. Zaangażowanych w jego realizację jest ponad 300 jednostek samorządu terytorialnego. Wielokrotnie wspieraliśmy je w jak najlepszym wykorzystaniu tego mechanizmu, opracowaliśmy wiele publikacji opisujących procesy partycypacyjne oraz organizowaliśmy liczne wydarzenia wspierające osoby zajmujące się budżetem.

W stoczniowym zespole partycypacji obywatelskiej przygotowaliśmy raport opisujący wpływ pandemii na realizację budżetu obywatelskiego w samorządach. Jesienią 2021 roku przeprowadziliśmy wśród jednostek samorządu terytorialnego ankietę dotyczącą budżetu obywatelskiego w latach 2019-2020. Ile jednostek zrezygnowało lub ograniczyło działania? Jakie były przyczyny? Jak poradziły sobie samorządy, które zdecydowały się na realizację projektu?

Najważniejsze wnioski:

  • 29% samorządów powyżej 5 tys. mieszkańców zrezygnowało z realizacji budżetu obywatelskiego w 2021 r.;
  • 43% samorządów innych niż miasta na prawach powiatu (te zobligowane są  ustawowo) odstąpiło od realizacji budżetu obywatelskiego;
  • Obawa o stabilność finansów lokalnych oraz brak możliwości realizowania działań w sposób zdalny to główne powody rezygnacji działań;
  • Aktywności on-line były głównymi działaniami tych jednostek, które postanowiły realizować program;
  • 40% gmin chce zachować na przyszłość metody on-line lub ograniczyć do nich niektóre elementy procesu (jak głosowanie i składanie projektów);

Cały raport oraz baza wiedzy o budżetach obywatelskich w Polsce są dostępne na stronie www.bp.partycypacjaobywatelska.pl. To stworzone przez nas źródło wiedzy na temat mechanizmu, który działa w naszym kraju od 10 lat i z którego korzysta już ponad 300 samorządów.