Narady o kosztach energii – obywatelskiego głosu nie można pominąć

Narada obywatelska o kosztach energii - rozwiązania

Uruchomiliśmy ogólnopolską naradę obywatelską. Chcemy zachęcić do rozmów we wsiach, miasteczkach i miastach na temat rosnących kosztów energii i związanego z tym pogłębiającego się ubóstwa energetycznego.

Temat jest poważny – już co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce nie jest w stanie opłacić rachunków za energię i dostarczyć ciepła do domu.Bardziej niż głodu, boję się zimna – mówią dotknięci ubóstwem energetycznym mieszkańcy i mieszkanki Polski. Wielu z nich podkreśla, że musi wybierać między kupnem niezbędnych leków czy jedzenia a opłaceniem rachunków za energię. Dodatkowo, pośrednie, klimatyczne konsekwencje problemu ubóstwa energetycznego (np. w postaci smogu) dotyczą wszystkich Polek i Polaków. Ten problem trzeba rozwiązać w wyniku społecznego dialogu i zgody. Dlatego celem projektu Narada obywatelska o kosztach energii jest wypracowanie wspólnych i akceptowalnych społecznie rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego. Naradźmy się wspólnie, aby jak najmniej osób musiało dokonywać wyboru ogrzewać czy jeść! – przekonują organizatorzy. Do apelu dołączają też eksperci i znawcy tematu ubóstwa energetycznego. Ich głos wybrzmiał głośno podczas inauguracji projektu Narada obywatelska o kosztach energii. Powiedziano wtedy wprost: Dziewczynka z zapałkami żyje w Polsce, tu i teraz. Czas wziąć ten problem w swoje ręce!

Dołącz do narady – zorganizuj swoje spotkanie!
Rozmowa o problemach związanych z wysokimi kosztami energii odbędzie się w maju i na początku czerwca w całym kraju. Narady zorganizują takie miejscowości, jak Warszawa, Rybnik, Radom, Kłodzko czy Choczewo, a zrobiły ją już Olsztyn i Izabelin. Zapraszamy do dołączenia i organizacji swojej narady – niech rozmawia cała Polska! Proces jest tak skonstruowany, że mogą go zorganizować samorządy, mające doświadczenie w podobnych działaniach, korzystając z jednej z wersji scenariusza. Jest też druga wersja, nieco prostsza i zakładająca mniej skomplikowaną naradę w gronie, sąsiadów, we wspólnotach, bibliotekach, na uczelniach, małych i większych organizacjach. “Proponujemy formułę, w której to Państwo są gospodarzami tego spotkania, które może trwać mniej więcej od 3 do 8 godzin i prowadzą swoją naradę o kosztach energii, wykorzystując materiały opracowane przez Fundację Stocznia. Dzięki jedności formatu, narady pozwolą skutecznie wypracować wspólne wnioski w całym kraju”. Narzędzia, czyli scenariusze, filmy z rozwiązaniami i gotowe dokumenty do pracy podczas narady, a także gotowe projekty graficzne, dostępne są do pobrania na stronie projektu: https://naradaoenergii.pl/jak-zorganizowac-narade.

Kiedy i co będzie się działo?
Czas na organizację własnej narady lokalnej jest zaplanowany do 10 czerwca. Jesienią natomiast odbędzie się pierwszy ogólnopolski panel obywatelski.
Wnioski z każdej z narad lokalnych:

 • zostaną zebrane w raporcie nt. rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego,
 • będą punktem wyjścia do rozmowy uczestników i uczestniczek pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego,
 • stanowić będą ważny element pakietu końcowych rekomendacji, który zostanie przekazany osobom odpowiedzialnym za tworzenie i wpływanie na polityki społeczne w Polsce w zakresie wyzwań stojących za problemem ubóstwa energetycznego.

Wsparcie merytoryczne, finansowe i organizacyjne
Jeśli chcą Państwo zorganizować naradę, jednak na drodze jej realizacji stoi brak zasobów czy możliwości, mogą Państwo liczyć na wsparcie! Oferujemy dodatkową pomoc, w tym:

 • konsultacje dotyczące organizacji narady,
 • wsparcie eksperta przed lub podczas narady,
 • w razie potrzeby wsparcie finansowe na organizację narady,
 • pomoc w dopracowaniu scenariusza,
 • przygotowanie zespołu do przeprowadzenia spotkania,
 • wydruk materiałów do organizacji i promocji.

 

Pierwsza rozmowa o możliwych rozwiązaniach wspierających wychodzenie z kryzysu ubóstwa energetycznego odbyła się w gronie ekspertów już w trakcie inauguracji Narady obywatelskiej o kosztach energii. Dorota Kostowska trafnie zilustrowała ten marcowy wspólny namysł o rozwiązaniach i dobrych praktykach na 4 poziomach:

 • indywidualnym: co możemy zrobić sami?
 • samorządowym: jakiego wsparcia udziela lub powinien udzielać samorząd?
 • regionalnym: jaką rolę spełniają województwa?
 • krajowym i unijnym: jakie rozwiązania są/mogłyby być dostępne?

Narada obywatelska o kosztach energii - rozwiązania

Narada obywatelska o kosztach energii - rozwiązania

Narada obywatelska o kosztach energii - rozwiązania

Narada obywatelska o kosztach energii - rozwiązania

 

Narada obywatelska o kosztach energii - rozwiązania