Polscy mejkerzy i innowacje społeczne

Polscy mejkerzy i innowacje społeczne

Mejkerzy to osoby związane z ruchem “zrób to sam”, wytwarzający przedmioty przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi. Tworzą oddolny ruch Wytwórców (Maker Movement), a najbardziej widocznym przejawem ich działań są przestrzenie/pracownie/warsztaty, w których mogą realizować swoje pasje i wspólne projekty.

W maju i czerwcu poznajemy bliżej środowisko polskich twórców, realizując badanie w ramach Katalizatora innowacji społecznych.

Celem projektu jest lepsze poznanie otoczenia mejkerów, policzenie pracowni, które wciąż pozostają aktywne po pandemii COVID-19, zdiagnozowanie ich potrzeb i przyjrzenie się relacjom z lokalnymi społecznościami i instytucjami.

Mamy nadzieję, że wyniki badania będą stanowiły wartość dla samego środowiska mejkerskiego — pozwolą mu lepiej się poznać i nawiązać współpracę. Planujemy również stworzyć aplikację internetową zawierającą aktualną bazę polskich przestrzeni mejkerskich.

Celem badania jest też zainteresowanie ruchem mejkerskim decydentów politycznych. Liczymy, że przełoży się ono na docenienie jego potencjału innowacyjnego oraz konkretne wsparcie finansowe i infrastrukturalne ze strony państwa.

Wstępna prezentacja zebranej wiedzy odbędzie się już 11 czerwca na ogólnopolskim spotkaniu Twórców „MAJKER” w Centrum kreatywności Targowa – organizowanym przez Robisz.to oraz Warsztaty Kultury, a którego partnerem merytorycznym jest Fundacja Stocznia.

***

Projekt „Katalizator innowacji społecznych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS